بازتاب نیوز

آغاز کار چهار پروژه زراعتی به ارزش ۲۶ میلیون افغانی در سمنگان

١٦ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

مسئولان در‌ ریاست زراعت، آبیار‌ی ومالداری ولایت سمنگان از آغاز کار چهار پروژه زراعتی به ارزش مجموعی ۲۶ میلیون افغانی در‌ این ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مسئولان، این پروژه ها شامل افتتاح کار پروژه تقویت اقتصادی مصونیت غذایی برای زنان، افتتاح و توزیع وسایل کاری برای تنظیم منابع طبیعی بخش نباتات طبی و ارزش افزایی محصولات نباتات طبی، توزیع وسایل و تجهیزات زراعتی کوچک‌ برای دهاقین و دیگر بسته های مالداری برای مردم این ولایت میباشند. در‌ همین حال، محمد عمان حنیفی، آمر امور زراعتی و سرپرست ریاست آبیاری و مالداری گفت که ریاست زراعت و مالداری این ولایت برای ارائه خدمات بهتر به مردم و دهاقین، توانسته است در ۶ ماه گذشته ۶۵ درصد بودیجه انکشافی خود را به مصرف برساند. هزینه مجموعی این پروژه ها ۲۶ میلیون افغانی می‌باشد که به کمک مالی بانک جهانی و کشور های اروپایی پرداخت می‌شود.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading