بازتاب نیوز

سیاست های ناسالم شرکت های هوانوردی اماراتی باعث رکود شرکت های داخلی شده است

١٧ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

بر اساس گزارش های اتحادیه هوانوردی ملکی افغانستان، سیاست های دمپنگ شرکت های هوانوردی امارات متحده عربی در بازار افغانستان باعث‌ رکود شرکت های داخلی شده است. این در حالیست که مسئولان اتحادیه هوانوردی افغانستان از نبود پرواز به حد کافی و‌ حتی نداشتن حق پرواز به میدان  هوای دبی شکایت نموده میگویند که شرکت های هوانوردی امارات دست باز به افزایش پرواز شان به افغانستان دارند اما در دو‌سال بدینسو به شرکت هوای کام‌ایر اجازه پرواز به میدان هوای دبی نمی‌دهند. احمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید که شرکت های هوانوردی داخلی در یک مسابقه ناعادلانه با شرکت های هوانوردی اماراتی قرار گرفته اند و در حال حاضر خروج از تفاهم‌نامه «آسمان باز» با شرکت های امارات متحده عربی برای افغانستان مناسب نیست. احمد فرید پیکار، رئیس اتحادیه هوانوردی افغانستان می‌گوید، شرکت های هوانوردی امارات با کاهش بهای تکت برای مسافرین ترانزیت، در بازار کشو‌ر رقابت ناسالم می‌کنند که این کار باعث زیان و حتا رکود شرکت های داخلی شده است. هم‌اکنون سه شرکت امارات متحده عربی در افغانستان همه روزه شش پرواز دارند که در مقابل تنها شرکت هوانوردی آریانا تنها یک پرواز به امارات متحده انجام می‌دهد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading