بازتاب نیوز

آغاز کار و بهره برداری چندین پروژه زراعتی به ارزش ۱۵۰ میلیون افغانی در بلخ

١٧ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ از آغاز کار و همچنان تکمیل کار چندین پروژه زراعتی در این ولایت به ارزش ۱۵۰ میلیون‌دالر خبر‌ می‌دهند. این پروژه ها شامل شبکه های آبیاری، کانال ها، افتتاح یک فارم تحقیقی، بهره برداری از کشمش خانه ها، توزیع فارم های مرغداری به خانم ها و وسایل باغداری به باغداران می‌باشند که این پروژه ها می‌توانند در رشد اقتصاد این ولایت سهم ارزنده داشته باشند. همچنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از‌ ساخت ۴۵۰ هکتار پسته‌زار در  ولسوالی دهدادی ولایت بلخ‌ خبر می‌دهند، این پسته‌زار ها بصورت نمونه‌ای ساخته شده اند تا ظرفیت های رشد اقتصادی کشور به رخ متشبثین شود تا سرمایه گذاری روی این محصولات از سرمایه گذاران افزایش یابد. در‌همین حال، عبدالهادی رفیعی، معین مالی و اداری وزارت زراعت در‌ جریان بازدید از ولایت بلخ ضمن افتتاح کار چندین پروژه زراعتی در ولسوالی های مختلف این ولایت، سیستم آبیاری پسته‌زار های این ولایت را به بهره‌برداری سپرد. در سال روان پیش از ۵۰۰ میلیون دالر بودیجه انکشافی از طرف وزارت زراعت برای ولایت بلخ در نظر گرفته شده است که پروژه های که از این پول تمویل می‌شوند همین اکنون در حال تطبیق و اجرایی شدن استند.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading