بازتاب نیوز

نخستین قطار کالاهای صادراتی کشور به چین رسید

٢٠ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

نخستین قطار راه آهن اموال صادراتی افغانستان از طریق بندر حیرتان، بعد از سه روز به چین رسید.گفتنی است که این قطار بیش از هزار و یک صدتن اموال صادراتی شامل سنگ تالک، قالین، میوه‌ خشک و نباتات طبی را به چین انتقال داده است. بر اساس گفته های اتاق تجارت و صنایع افغانستان، کالا های تجارتی کشور در ۴۱ کانتینر طی سه روز با عبور از کشور های ازبکستان و قزاقستان به چین رسیده است. اما، خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و‌صنایع این مسیر را پر هزینه خوانده و می‌گوید که چین حتا مالیه فروش را از اموال تجاری افغانستان می‌گیرد. در حال حاضر هزینه انتقال هر کانتینر اموال تجاری از طریق بندر حیرتان به چین نزدیک به چهار هزار دالر می‌باشد و از این جمع دو هزار دالر آنرا حکومت افغانستان می پردازد . حکومت افغانستان در انتقال نخستین قطار راه آهن از طریق بندر حیرتان به چین، بیش از ۸۰ هزار دالر امریکای هزینه کرده است.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading