بازتاب نیوز

سرمایه گذاری بانک جهانی در بخش آب های افغانستان

٢٤ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

بر اساس گزارش های بانک جهانی، این بانک در نظر دارد تا در بخش آب های افغانستان به خصوص تهیه آب صحی در شهر های بزرگ و جلوگیری از ضایع شدن آب سرمایه گذاری کند.  شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که با سرمایه گذاری بانک جهانی در بخش کنتر‌ل آب در کشور، شهر کابل و‌دیگر ولایات کشور به کمبود آب صحی مواجه نه خواهند شد.  این در حالیست که قرار است در آینده های نزدیک‌ بند شاه توت به کمک مالی کشور هند ساخته شود که از این طریق برای بیش از دو میلیون شهروند کشور آب آشامیدنی فراهم خواهد شد و بانک جهانی تنها در بخش تصفیه و توزیع آن کمک مالی می‌کند. سردار ولی ملکزی، رئیس آب‌رسانی زون پایتخت بیان نمود، تنها ۲۸ درصد از باشنده‌گان کشور به آب آشامیدنی دسترسی دارند و قرار است با انتقال آب از صیاد، پنجشیر ‌ و بند شاه توت میزان دسترسی باشنده‌گان کشور به آب آشامیدنی افزایش خواهد یافت. همچنان با تکمیل پروژه آبرسانی «لوگر۲» از طرف بانک جهانی، برای بیش از ۱۲ هزار باشنده شهر کابل آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد شد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/سرمایه-گذاری-بانک-جهانی-در-بخش-آب-های-اف/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading