بازتاب نیوز

انتخابات افغانستان؛ سطح مشارکت مردم در ولایت‌ها چگونه است؟

٧ ميزان ١٣٩٨ بی بی سی

مشارکت زنان در بیشتر ولایت‌ها کمرنگ بوده است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که تاکنون میزان آرای ریخته شده به صندوق‌ها در دو هزار ۵۹۷ مرکز از چهار هزار ۹۰۵ مرکز رای‌گیری فعال در سراسر افغانستان مشخص شده که یک میلیون و ۵۱ هزار و ۹۹۸ نفر در این مراکز به پای صندوق‌های رای رفته‌اند. این کمیسیون مشخص نکرده که نامزدها هر کدام چه تعداد رای گرفته‌اند.

ارسال نتایج از ولایت‌ها به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات افغانستان ادامه دارد، نتایج ولایت‌های همانند غزنی در جنوب، فراه در غرب و بادغیس در شمال غرب افغانستان به دلیل قطع ارتباطات مخابراتی هنوز مشخص نشده‌ است.

کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که در روز انتخابات به چهار هزار و ۹۰۵ مرکز رای‌گیری مواد انتخاباتی ارسال شده بود که مشارکت در ۲۵۹۷ مرکز مشخص و در دو هزار ۳۰۸ مرکز دیگر تاکنون مشخص نیست و بزودی معلوم خواهد شد.

این کمیسیون روز گذشته میزان مشارکت مردم را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده بود.

از پنج هزار و ۳۷۳ مرکز که توسط کمیسیون مشخص شده، حدود ۴۶۸ مرکز به دلیل تهدیدهای امنیتی در روز انتخابات بسته ماندند.

ولی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه (فیفا) اعلام کرده که براساس یافته‌های این نهاد در روز انتخابات سه هزار و ۸۹۱ مرکز در سراسر افغانستان باز بوده است. این نهاد افزوده که به دلیل قطع ارتباط با شماری از مراکز رای‌دهی، فیفا قادر به ارتباط به آنها نشده و باز بودن تمام مراکزی را که کمیسیون اعلام کرده بود، باز هستند، تایید نمی‌کند.

جزئیات مشارکت مردم را در ولایت ها در این جدول بخوانید:

شماره ولایت مراکزی که مشارکت کنندگان مشخص شده کل مراکز رای دهی در ولایت میزان رای مشخص شده ۱ بدخشان ۱۷ ۲۷۶ ۶۰۲۸ ۲ بغلان ۸۶ ۲۱۶ ۱۳۶۹۵ ۳ بلخ ۱۰۰ ۲۸۲ ۵۳۳۳۴ ۴ بامیان ۲۰۲ ۲۲۰ ۷۰۹۳۹ ۵ دایکندی ۲۴۶ ۲۵۲ ۶۹۸۷۰ ۶ فاریاب ۳۰ ۱۰۹ ۸۷۷۱ ۷ غور ۳۵ ۱۸۱ ۱۵۰۵۴ ۸ هلمند ۶۸ ۹۷ ۱۸۶۴۱ ۹ هرات ۱۲۸ ۳۰۰ ۵۷۳۵۸ ۱۰ جوزجان ۲۵ ۶۲ ۱۸۲۱۵ ۱۱ کابل ۵۱۶ ۵۵۸ ۴۴۰۸۰۸ ۱۲ قندهار ۴۳ ۱۷۴ ۲۵۱۵۳ ۱۳ کاپیسا ۲۵ ۸۰ ۱۰۱۴۰ ۱۴ خوست ۱۵۴ ۱۸۶ ۵۰۵۴۹ ۱۵ قندوز ۴۶ ۹۸ ۱۱۵۴۱ ۱۶ لغمان ۴۶ ۷۹ ۱۳۷۳۶ ۱۷ لوگر ۱۰ ۳۴ ۲۷۸۴ ۱۸ میدان وردک ۶۷ ۱۰۶ ۴۷۶۳ ۱۹ ننگرهار ۳۰۹ ۳۹۵ ۲۲۸۱۳ ۲۰ نیمروز ۱۱ ۵۰ ۳۷۰۵ ۲۱ نورستان ۱۴ ۵۴ ۷۷۳۶ ۲۲ پکتیکا ۲۶ ۱۶۶ ۳۰۶۸ ۲۳ پکتیا ۴۷ ۱۹۴ ۱۱۸۲۱ ۲۴ پنجشیر ۹۶ ۹۶ ۱۰۱۴۴ ۲۵ پروان ۳۷ ۱۵۴ ۱۴۲۰۸ ۲۶ سمنگان ۱۹ ۹۹ ۱۵۳۳۹ ۲۷ سرپل ۳۳ ۸۲ ۱۶۳۹۵ ۲۸ ارزگان ۴ ۳۲ ۴۳۶ ۲۹ زابل ۶ ۴۳ ۴۹۰ ۳۰ کنر ۱۱۰ ۱۱۰ ۳۹۹۹۸ ۳۲ تخار ۴۱ ۲۲۹ ۱۴۴۶۶ ۳۱ غزنی مشخص نشده است ۲۳۳ اطلاعات به مرکز نرسیده است ۳۳ فراه مشخص نشده است ۵۰ اطلاعات به مرکز نرسیده است ۳۴ بادغیس مشخص نشده است ۷۶ اطلاعات به مرکز نرسیده است مجموع ۲۵۹۷ ۵۳۷۳ ۱۰۵۱۹۹۸

منبع جدول: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

لینک اصلی: https://www.bbc.com/persian/afghanistan-49870814

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از بی بی سی

آخرین خبر ها:

Loading