بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی، کارکرد بانک‌های دولتی را بررسی کرد

١٧ ميزان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در نشست های جداگانه، کارکردهای پشتنی بانک، بانک ملی و نوی کابل بانک را بررسی نمود.

در این جلسات که در ارگ برگزار گردید، مسئولین بانک‌های متذکره، گزارشات کاری شان را به رئیس‌جمهور غنی ارائه کردند و همچنان در رابطه به چالش‌های موجود در این بانک‌ها، معلومات دادند.

رئیس‌جمهور غنی پس از شنیدن گزارشات، گفت که به منظور معلوم‌نمودن ظرفیت دقیق بانک‌های دولتی، به یک ارزیابی کلی نیاز است. وی به مسئولین بانک‌های متذکره هدایت داد که طرح‌های مشخص شان را در خصوص استفاده‌ی مؤثر از جایداد بانک‌های دولتی و ارتقای ظریفت در این بانک ها، ترتیب و با ریاست‌جمهوری شریک سازند.

همچنان رئیس‌جمهور گفت که نهادهای مربوطه‌ی حکومت آماده هستند تا در عرصه‌ی مدیریت جایداد بانک‌ها همکاری کنند و جهت ایجاد تحرک در سرمایه‌های راکد بانک‌ها، زمینه‌ی سرمایه‌گذاری را نیز در سکتورهای مشخص فراهم سازند.

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/1/10/9/19

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading