بازتاب نیوز

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

١٧ ميزان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا رئیس جمهور از عملیات اخیر نیرو های امنیتی کشور بالای قرارگاه طالبان در ولایت هلمند که منجر به کشته شدن رهبر شبکه القاعده برای شبه جزیره هند و تعدادی از اعضای برجسته این گروه گردید، ستایش بعمل آورد.

وی افزود که روابط طالبان با شبکه‌ی القاعده انکارناپذیر بوده و کشته شدن رهبر و تعدادی از اعضای برجسته‌ی این شبکه در افغانستان، نشانگر فعالیت این گروه در کشور می‌باشد.

رئیس جمهور گفت که دولت افغانستان مصمم است تا ضمن تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، با راه اندازی چنین عملیات های گسترده، جلو فعالیت های این گروه و سایر گروه های هراس‌افگن را گرفته و لانه های آنان  را نابود سازد.

به همین ترتیب رئیس جمهور به نماینده گی از اعضای کابینه، مراتب تسلیت خویش را به مناسبت درگذشت والده‌ی محمدشفیق گل‌آغا شیرزوی وزیر سرحدات و قبایل ابراز داشته، برای مرحومه جنت فردوس و برای بازمانده گان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را به جلسه ارایه کرد که مورد تائید کابینه قرار نگرفت و وزارت مالیه مؤظف گردید که آن‌را در جلسه‌ی به اشتراک نهاد های ذیربط زیر نظر رئیس جمهور بازنگری نموده و دوباره به جلسه کابینه ارایه نماید.

به همین ترتیب، طرح معاشات و امتیازات اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح شد که جلسه‌ی کابینه ضریب (۵) مندرج قانون معاشات مقامات دولتی را برای رئیس و ضریب (۴) را برای اعضای آن کمیسیون مورد تصویب قرار داده، همچنان ادارهی ذیربط را مءظف نمود تا پیشنهاد معاشات کارمندان آن کمیسیون را مطابق سایر کمیسیون های مشابه، طی مراحل نماید.

متعاقباً مسودۀ طرح ایجاد اداره‌ی ملی مصئونیت و کنترول مواد غذایی افغانستان توسط معاون اول ریاست اجرائیه به جلسه ارایه گردید که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی انتقال موازی (۱۶۰۶) متر مربع زمین دولتی به شاروالی اسعد آباد ولایت کنر به منظور اعمار مارکیت پروسس سنگ های قیمتی و نمایشگاه را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

به همین ترتیب، موصوف پیشنهاد استملاک موازی (۱۶۰۰) متر مربع زمین قونسلگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات را در بدل موازی (۲۲۴۸) متر مربع زمین در ساحه‌ی دارالامان و موازی (۳۶,۹۰۰) متر مربع زمین واقع شهر نو ولایت کابل را به جلسه ارائه  نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

سپس، پالیسی ملی تجارت افغانستان مربوط سال‌های (۲۰۱۹ – ۲۰۲۳) توسط معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت به جلسه ارایه شد که از سوی کابنیه در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت.

بعدا، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین طرح حمایت و توسعۀ کارآفرینی و اشتغال معلولین را به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب، وزیر ترانسپورت تقاضای موسسه‌ی هوانوردی غیر دولتی غیر انتفاعی پکتیک مبنی بر معافیت آن موسسه از فیس‌های هوانوردی میدان‌های هوایی را  به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار نگرفت.

در ادامه، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تقاضای آن وزارت مبنی بر مجرائی مبلغ (۲,۶) میلیون افغانی اضافه مصرف تصدی سیلوی مرکز بابت اجرای معاشات (۶۴) بست تنقیص شده و اکرامیه‌ی (۱۱) متقاعد از سرمایه‌ی دورانی آن تصدی را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار  گرفت.

در اخیر جلسه، ۷ مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه ارایه شد که مورد تائید قرار گرفت.

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/2/10/9/19

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading