بازتاب نیوز

نهادهای حامی خبرنگاران از عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات به موقع شاکی‌اند

١٨ ميزان ١٣٩٨ آریانا خبر

شماری از نهادهای حکومتی از دادن اطلاعات به موقع به خبرنگاران خوداری می‌کنند.

نهادهای حامی خبرنگاران در گرامی‌داشت از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات می‌گویند، در بسیاری موارد حتی خبرنگاران مورد خشونت قرار می‌گیرند. نهم اکتوبر روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات

عدم طبقه‌بندی معلومات و نبود بانک اطلاعات در نهادهای حکومتی نیز از موارددیگری است که هنوز هم در کشور یک چالش جدی در برابر کار خبرنگاری دانسته می‌شوند.

صدیق الله توحید، مسئول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگارن، میگوید: “در برخی از موارد به دلیل تلاش های زیادی که همکاران ما یعنی خبرنگاران و روزنامه نگاران به خاطر کسب اطلاعات می کنند مورد خشونت، اهانت و توهین هم قرار می‌گیرند.”

با آنکه قانون حق دسترسی به اطلاعات پنج سال پیش از سوی رئیس‌‎جمهور کشور، توشیح و به اجرا گذاشته شد، اما نهادهای حامی خبرنگاران از عدم تطبیق این قانون شاکی اند و می‌گویند که در بیشتر موارد نهادهای حکومتی از دادن اطلاعات به موقع ابا میورزند.

با این حال، حکومت نیز تائید می‌کند که دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بسیار محدود است و این چالش باید حل شود.

خبرنگاران نیز خواهان آن اند تا حکومت مشکل نبود دسترسی به اطلاعات رسیده‌گی جدی کند.

این در حالی است حکومت بارها وعده داده است که حق دسترسی به اطلاعات را به ویژه به خبرنگاران ساده می سازد اما این حرف تا کنون به کرسی ننشسته است.

گزارشگر: ادریس قادری

لینک اصلی: https://ariananews.af/نهادهای-حامی-خبرنگاران-از-عدم-دسترسی-خ/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading