بازتاب نیوز

طالبان در تلاش افزایش بی سوادی در افغانستان

١٨ ميزان ١٣٩٨ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: فولاد آهنگران

بر بنیاد گزارش ها یک شب پیش طالبان در روستای قرلق دشت ارچی در قندز، یک مکتب را به آتش کشیدند. منابع در قندز می گویند که لیسه ی قرلق در دشت ارچی هنگامی از سوی طالبان آتش زده شد که این گروه از مسؤولان مکتب خواستند، درهای این اداره را ببندند. منابع در این مکتب می گویند: «پس از آن که طالبان ما را تهدید کرد، تصمیم گرفتیم تا درس دانش آموزان ادامه یابد زیرا نمی خواستیم که یک سال آنان هدر رود، اما طالبان شب هنگام وارد مکتب شدند و تمامی صنف ها را به آتش کشیدند.»

در همین حال مسؤولان محلی دشت ارچی که نمی خواهند از آنان نام برده شود تأکید میکنند که یکی از راهبردهای کلیدی طالبان بی سواد ساختن فرزندان این کشور است. یک مقام محلی دشت ارچی می گوید: «از آن جا که اندیشه های افراطی در ذهن بی سوادان بیشتر از پیش جاگزین می شود تا افراد با سواد، بنا بر این طالبان تلاش دارند تا با آتش زدن و بستن مکاتب، در مناطق زیر تسلط شان ذهنیت ها تأریک بماند و کار برای سرباز گیری آنان ساده تر شود.»

در همین حال مسؤولان وزارت معارف کشور می گویند که در یک ماه پسین دست کم 3 تا 4 مکتب به آتش کشیده شده است. هرچند تا هنوز عاملان آن مشخص نگردیده، اما نهادهای امنیتی به این باورند که آتش زدن مکتب ها کار بنیادی طالبان است و بیشتر این گونه موارد در مناطقی رخ میدهد که زیر اداره ی این گروه است.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/taliban-are-trying-to-increase-illiteracy-in-afghanistan/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading