بازتاب نیوز

تلاش برای وصل نمودن برق کابل

١٨ ميزان ١٣٩٨ خبرگزاری خاورمیانه

ریاست برشنا می گوید که تلاش دارد پایه منفجر شده در سالنگ را ترمیم کرده و برق کابل را به صورت موقت وصل کند. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک پایه برق وارداتی در منطقه سالنگ بامداد دیروز از سوی افراد مسلح منفجر شده و تلاش شرکت برشنا برای وصل کردن برق، تا اخیر دیروز بی نتیجه بود. در خبرنامه این شرکت آمده است «کارمندان و انجنیران برشنا تا اکنون در ساحه مصروف ساخت دوباره و‌ اتصال لین برق به گونه مؤقت بودند؛ اما متاسفانه با وجود کوشش های بسیار نتوانستند نظر به تخریب بیشتر پایه و انسلیترها، برق موقت را امشب وصل نمایند». برشنا می گوید که تلاش صورت می گیرد تا شام امروز (18میزان) لین موقت وصل شده و کار ساخت اساسی نیز آغاز شود. انفجار پایه های برق یکی از حربه های مخالفین برای تحت فشار قرار دادن دولت بوده و مشکلات عمده ای برای مردم به ویژه پایتخت نشینان ایجاد کرده است. شهروندان کشور نیز با این رویکرد مخالفین مسلح به شدت مخالفت کرده و اقدام به آن را نوعی دشمنی با تمدن و پیشرفت می دانند.

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/slideshow/تلاش-برای-وصل-نمودن-برق-کابل/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading