بازتاب نیوز

حفظ جمهوریت و حقوق شهروندی مردم افغانستان برای ما خط سرخ است

١٨ ميزان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته با خانم مگی هاسن و کرس ون هولن سناتوران ایالات متحده امریکا دیدار و روی امنیت، صلح و انکشاف افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، سناتوران امریکایی برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری را به مردم و حکومت افغانستان تبریک گفتند و از تعهد حکومت برای برگزاری انتخابات و اشتراک مردم در این پروسه قدردانی نموده، آنرا برای تحکیم پایه های مردم سالاری ارزنده خواندند.

سناتوران نامبرده دستآوردهای حکومت افغانستان را در زمینه رشد اقتصادی، اصلاحات و افزایش عواید، مورد ستایش قرار داده و از تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر تامین امنیت پروسۀ انتخابات قدردانی نمودند.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به سناتوران ایالات متحده امریکا، از همکاری ها و حمایت دوامدار آن کشور به افغانستان تشکر کرد. وی به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان به خانواده های آنعده از شهروندان امریکا که در جنگ افغانستان قربانی شده اند، ابراز تسلیت نمود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که افغانستان با همکاری جامعه جهانی پس از سال ۲۰۰۱ فصل جدید از نوسازی و بازسازی را آغاز کرد که تا اکنون به دستاوردهای بزرگی نایل گردیده است. مسیری را که مردم افغانستان انتخاب کرده اند، برگشت ناپذیر است. وی افزود که افغانستان در راستای خودکفایی گام های بزرگی برداشته است و خواست ما این است که سیاست کمک های جامعه جهانی به روابط تجاری مبدل گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که حکومت و مردم افغانستان به دوام نظام جمهوریت و رسیدن به صلح باعزت و پایدار که به مالکیت و رهبری دولت افغانستان باشد، متعهد است و کار می کند. وی افزود که صلح برای حکومت افغانستان در اولویت کاری قرار دارد، اما صلحی که منتج به قطع جنگ و خشونت گردد.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان ساخت که در دو سال گذشته موضوع جمهوریت و صلح باعزت به یک گفتمان ملی مبدل شده است، مردم افغانستان مبدل به شهروندان مسئول شده اند، قوت اجتماع امروزی افغانستان به مراتب بلندتر از گذشته است و زنان نقش عمده در گفتمان صلح داشته اند. وی افزود که ما خواهان صلحی هستیم که تمام این ارزش ها در آن محفوظ بمانند.

رئیس جمهور گفت: شرایط ما برای پروسه صلح واضح است، حفظ جمهوریت و حقوق شهروندی مردم افغانستان برای ما خط سرخ است.

رئیس جمهور غنی افزود که برگزاری انتخابات یک نیاز بود تا مردم افغانستان برای حکومت خویش مشروعیت و صلاحیت لازم را بدهند که پروسه صلح به پیش برده شود. رئیس جمهور گفت که اشتراک مردم در انتخابات بیانگر تعهد آنان برای تداوم جمهوریت است.

سناتوران ایالات متحده امریکا با ستایش از نیت، تعهد و تلاش های حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح گفتند که مردم افغانستان سال های زیادی را در جنگ سپری کرده اند، ما خواهان ختم جنگ و تامین صلحی می باشیم که استوار به خواست دولت و مردم افغانستان باشد.

آنان با تاکید گفتند که صلحی که بالای مردم افغانستان تحمیل گردد و دستآوردهای ۱۸ سال پسین را با خطر مواجه سازد، برای ما قبول پذیرش نیست. آنان افزودند که اگر حکومت افغانستان محور مذاکرات صلح نباشد، از این پروسه نتیجۀ به دست نخواهد آمد.

سناتوران ایالات متحده امریکا گفتند که حکومت و مردم ایالات متحده امریکا همیشه در کنار مردم افغانستان خواهند بود و به همکاری های شان با این کشور ادامه می دهند.#

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/2/10/10/19

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading