بازتاب نیوز

حضور مهندسان درمالوک در کمیسیون و شک ‌و تردید ناظران

١٨ ميزان ١٣٩٨ سلام وطندار

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند، دو مهندس آلمانی شرکت درمالوک برای سرعت‌بخشیدن به روند انتقال داده‌های دستگاه بایومتریک به سرور مرکزی و کارهای تخنیکی کمیسیون، به کابل آمده‌اند.

حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، این مهندسان روز گذشته به کابل رسیدند و کارشان را آغاز کردند.

حنیف دانشیار، عضو کمیسیون انتخابات می‌گوید، تاکنون 22460 دادۀ دستگاه بایومتریک به سرور عمومی کمیسیون انتخابات انتقال یافته است. آقای دانشیار، علت کندی در روند انتقال داده‌ها را مصونیت سرور عمومی در برابر حمله‌های سایبری عنوان می‌کند.

در این حال شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی با انتقاد از کندی روند انتقال داده‌های دستگاه بایومتریک به سرور مرکزی می‌گویند، کمیسیون انتخابات باید در بارۀ سرعت پایین انتقال داده‌های دستگاه بایومتریک به سرور عمومی، به مردم پاسخ دهد.

در این زمینه:

رئیس فناوری کمیسیون انتخابات به دادستانی معرفی شد

داوود سلطان‌زوی، ناظر دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی می‌گوید، کمیسیون انتخابات باید در بارۀ مشکلات دستگاه بایومتریک و سرور عمومی از پیش آگاهی می‌داشت. آقای سطان‌زوی می‌گوید، امیدوار است که مهندسان آلمانی بتوانند مشکل در روند انتقال داده‌های دستگاه بایومتریک را حل کنند.

هارون معترف، ناظر دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهمگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید، با حضور مهندسان شرکت درمالوک در کمیسیون، تاکنون هیچ‌تغییری در سرعت انترنیت در کمیسیون رونما نشده است.

به گفتۀ آقای معترف، کمیسیون انتخابات و مهندسان شرکت درمالوک باید به گونۀ واضح مشکل را با ناظران و شهروندان کشور در میان بگذارند.

او می‌افزاید که مهندسان آلمانی در همکاری با کمیسیون باید این مشکل را حال سازند.

ناظران دسته‌های انتخاباتی و شماری از اعضای کمیسیون انتخابات می‌گویند، در صورت عدم رفع مشکل سرعت انترنت، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین‌شدۀ آن، اعلام نخواهد شد.

در این زمینه:

مرکز معلومات انتخاباتی در دست آلمانی‌هاست؛ کمیسیون تصرفی در این سیستم ندارد

کندی روند انتقال داده‌های انتخاباتی به مرکز معلومات؛ 45 داده در 24 ساعت

لینک اصلی: http://swn.af/Article.aspx?a=50531

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از سلام وطندار

آخرین خبر ها:

Loading