بازتاب نیوز

چگونگی پیشرفت کار فاز دوم سرک فیروز کوه- چغچران  و  سرک بامیان – میدان وردک مورد بررسی قرار گرفت

١٨ ميزان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

جلسۀ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ارزیابی چگونگی پیشرفت کار فاز دوم سرک های فیروز کوه- چغچران و بامیان- میدان وردک دایر گردید.

در این جلسه که عصر امروز در ارگ انجام شد، ابتدا مسئولین وزارت شهرسازی و اراضی گزارش پیشرفت کار، مشکلات و چالش های موجود در خصوص سرک های متذکره را ارائه کردند.

 رئیس جمهور غنی پس از استماع این گزارش، جریان پیشرفت کار را قناعت بخش ندانسته و در زمینۀ حل عاجل مشکلات موجود، هدایات لازم داد.

رئیس جمهور تصریح نمود که در قسمت حل مشکل استملاک سرک های فوق الذکر سرعت به خرج داده شود و در اولویت کاری وزارت قرار گیرد. وی افزود: برای سایر موضوعات که باعث کندی روند کار گردیده است نیز راه حل های عاجل در نظر گرفته شود.

در اخیر این جلسه، وزارت شهرسازی و اراضی از حل به موقع مشکلات پیش آمده اطمینان داد و تعهد سپرد که تسریع روند کار این سرک ها در اولویت این وزارت قرار خواهد گرفت.

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/news/8883722

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading