بازتاب نیوز

بزرگترین ناکامی بلند رتبه ها مبالغه در وعده هاست

١٩ ميزان ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

درین شماره مجله آزادی داریم: سخن هفته در مورد وعده های میان خالی، داستانی با عنوان (پیرمرد منتظر) جالب ها در رسانه ها و شعر در مورد معلم، ‌دکلمه یک پارچه شعر به صدای شاعر، خود سانسوری مشکلی که ادامه دارد و آهنگ.

تهیه و نگارش : فیض الله قرداش


لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30211219.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading