بازتاب نیوز

جامعه جهانی طی ۱۷ سال گذشته بیشتر از ۱۱ میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک کرده است

٢٧ ميزان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

مقالات مرتبط تجارت افغانستان 2 سال ago

اجرای قانون جرایم انترنتی در کشور

وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی اعلام کرده است که قانون جرایم انترنتی پس از تصویب مجلس نماینده‏گان، از سوی رییس

تجارت افغانستان 2 سال ago
منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۱۰ قرارداد را به شمول ۴ پروژه سرک سازی در

تجارت افغانستان 3 سال ago
امضای قرارداد ساخت بخش چهارم کانال خوابگاه در ولایت نیمروز

انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد ساخت بخش چهارم کانال خوابگاه در ولایت نیمروز

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/جامعه-جهانی-طی-۱۷-سال-گذشته-بیشتر-از-۱۱/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading