بازتاب نیوز

وزارت رسیدگی به رویدادها: افغانستان در صدر کشورهای آسیب‌پذیر تغییرات اقلیمی در جهان قرار دارد

٢٩ ميزان ١٣٩٨ خبر تلویزیون یک

اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که با آن که افغانستان هیچ نقشی در تغییر اقلیم ندارد، اما از این ناحیه بیشترین آسیب را دیده‌است.

هر چند کشورهای فقیر و جهان سوم، کمترین سهم در تغییر اقلیم جهان دارند، اما بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شوند.

ظاهرن افغانستان نیز یکی از قربانی‌های اصلی تغییرات اقلیمی است.

شاه‌زمان میوندی، رییس اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که افغانستان، در صدر کشورهای آسیب‌پذیر تغییرات اقلیمی در جهان قرار دارد.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادها می‌گوید که به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی، تنها امسال، چهار صد هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند.

رییس اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۵تعهد کرده بودند که برای کاهش گازهای گلخانه‌یی به کشورهای جهان سوم، سالانه صد میلیارد دالر کمک می‌کنند اما به دلیل نبود آمارهای دقیق و ظرفیت پایین در حکومت، افغانستان کمتر از همه از این کمک‌ها مستفید می‌شود.

تغییر اقلیم یکی از چالش‌های جدی جهانی به شمار می‌رود.

وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادها می‌گویند که برای مبارزه با این پدیده، نیاز به آگاهی عمومی و بسیج ملی می‌باشد.

خشکسالی و سرازیرشدن سیلاب‌ها که یکی از پیامدهای اصلی تغییر اقلیم به شمار می‌رود، امسال صدها تن را در افغانستان مجبور به ترک خانه‌های‌شان کرده‌است.

لینک اصلی: http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/39978-2019-10-21-11-05-20

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبر تلویزیون یک

آخرین خبر ها:

Loading