بازتاب نیوز

مریض هوشیار و شفاخانه خصوصی داکتران چپن دار

١٩ عقرب ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

سلام ده برنامه ای هفته از کار و فعالیت یک شفاخانه خصوصی شماره با خبر می سازیم که چطور مریض های خوده تداوی می کنند و از چه راه های بری تداوی مریض ها استفاده می کنند؟ ده بخش دوم برنامه ورقه عرض مامور چنارگل خان تقدیم میشه. مامور چنارگل خان چندین بار است که عریضه کده ولی کسی به عریضه اش جواب مثبت نداده ایندفه خواسته که از طریق مربای مرچ صدای خوده به گوش رئیس اش برسانه. و ده بخش آخر برنامه خبرنگار مربای مرچ به یکی از محفل های حساب‌دهی از کارکردهای یکی از مسئولیت خانه ها رفته تا یک گزارشه به طور زنده تق ودیم کنه.

نوشته و ترتیب از جاوید فیضی


لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30262378.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading