بازتاب نیوز

پزشک بیمارستان انتانی کابل یک پرستار را لت و کوب کرد

١٩ عقرب ١٣٩٨ آریانا خبر

یک پزشک بیمارستان دولتی «انتانی» شهر کابل به نام زمان، یک پرستار این بیمارستان را لت و کوب کرده است.

کریمه (نام مستعار) که از ۹ ماه بدینسو در این بیمارستان به عنوان پرستار کار می‌کند، می‌گوید که شام روز گذشته زمانیکه به ادای نماز می‌رفت، نخست از سوی داکتر زمان مورد فحش و دشنام قرار گرفت و سپس در برابر چشم دیگر همکارانش وی را به شدت لت و کوب کرده است.

کریمه میگوید: “گفت (داکتر زمان گفته است) فعلا وقت نماز خواندن نیست. بعد به فحش و دشنام شروع کرد با سیلی زد، موهایم را کند تا دهلیز را از موهایم گرفته، کش ام کرد.”

این پرستار ادعا میکند که کارمندان بیمارستان امراض انتانی پیوسته از سوی داکتر زمان مورد بد رفتاری قرار می‌گیرند.

کریمه می‌افزاید: “حتا برخی همکاران دیگر ما را نیز در روی شفاخانه با سیلی زد، مدیر نرسنگ عریضه کرد اما عریضه اش گم شد و پیگیری نشد.”

نجیم برادر این پرستار ، نیز که برای خبر گیری از این واقعه به بیمارستان آمده است می گوید که داکتر یادشده وی را نیز لت و کوب کرده حتا سرش را نیز به زمین کوبیده است.

در همین حال پولیس کابل نیز برای بررسی این رویداد به بیمارستان آمده است. اما تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

با این حال وزارت صحت عامه از بررسی جدی این مساله خبر می‌دهد. نظام الدین جلیل رییس بیمارستان های تخصصی و ثالثی این وزارت میگوید: “بخاطر اینکه علل و اسابش پیدا شود و عملا همکاران مان در آنجا مصروف هستند (در حال بررسی رویداد اند).”

خانواده این پرستار از حکومت می خواهد که به چگونگی این رویداد رسیدگی کند تا به بدرفتاری در بیمارستان امراض انتانی شهر کابل نیز نقطه پایان گذاشته شود.

لینک اصلی: https://ariananews.af/پزشک-بیمارستان-انتانی-کابل-یک-پرستار-ر/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading