بازتاب نیوز

فرمان طی مراحل اسناد تقنینی از سوی مجلس رد شد

١٣ قوس ١٣٩٨ خبرگزاری خاورمیانه

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا، فرمان رئیس جمهور در مورد طی مراحل اسناد تقنینی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان تقنینی شماره 106 رئیس جمهور در مورد طی مراحل اسناد تقنینی، در نشست امروز (13قوس) مجلس نمایندگان مطرح شد. قاضی نذیر حنفی، رئیس کمیسیون تقنین مجلس ضمن ارائه این قانون گفت که این فرمان در موجودیت قانون از سوی حکومت صادر شده است که خلاف قانون می باشد. به گفته وی، قانون طی مراحل اسناد تقنینی در حدود چهار سال پیش تصویب و توشیح شده بود و حالا حکومت این قانون را به عنوان یک فرمان تازه به مجلس ارائه کرده است. حنفی اظهار داشت که حکومت قانون پیشین را با کمی تغییرات به عنوان فرمان تازه ایجاد کرده و نافذ کرده است. به همین منظور، فرمان تازه رئیس جمهور با اکثریت آرای نمایندگان رد شد. قانون طی مراحل اسناد تقنینی چهار سال پیش در 6 فصل و 68 ماده تصویب و توشیح شده و فرمان تازه در 9 فصل و 61 ماده ترتیب و به مجلس ارائه شده بود.

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/slideshow/فرمان-طی-مراحل-اسناد-تقنینی-از-سوی-مجلس/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading