بازتاب نیوز

یک پنجم متقاضیان پناهندگی در آلمان کمتر از یک سال دارد

١٦ قوس ١٣٩٨ دويچه وله

این موضوع را یک سخنگوی اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در "روزنامه های شبکه رسانه های آلمان" به روز شنبه گزارش داده است.

این سخنگو گفته است: "در گزارش کنونی سال ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتوبر، ۲۶ هزار و۷۵۶ متقاضی پناهندگی را کودکانی تشکیل می دهند که در آلمان به دنیا آمده و کمتر از یک ساله بوده اند." این رقم یک بخش ۲۱،۹ درصدی کل متقاضیان پناهندگی را تشکیل می دهد.

میزان متقاضیان پناهندگی تا سن چهار سالگی اخیراً حتی به ۲۹،۱ درصد می رسیده است که تقریباً یک سوم کل متقاضیان پناهندگی را تشکیل می داده است.

براساس این گزارش ها، شمار تقاضا های پناهندگی تا پایان ماه اکتوبر جمعاً به ۱۲۲ هزار و ۲۲۵ نفر رسیده بود.

در نیمه سال ۲۰۱۹ شمار مجموعی مهاجرین زیر سن ۱۲ هزار و ۸۶۷  نفر بوده است.

گونتر بورکهارت مدیرعامل سازمان مدافع مهاجران "پرو ازول" به این روزنامه ها گفته است: "شمار کودکان خوردسال در میان مهاجرین نشان می دهد که در واقعیت آشکارا پناهجویان کمتری به آلمان رسیده اند، در مقایسه با آنچه در حوزه عامه تصور می شود."

بورکهارت افزود که حصار اروپا در برابر مهاجرین کارکرد دارد و اگر کودکان این جا به دنیا بیایند، در این صورت به طور خودکار در جامعه بزرگ می شوند.

kna/na/hm

لینک اصلی: https://www.dw.com/fa-af/یک-پنجم-متقاضیان-پناهندگی-در-آلمان-کمتر-از-یک-سال-دارد/a-51570399?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دويچه وله

آخرین خبر ها:

Loading