بازتاب نیوز

محکمه آلمانی قضیه دو پناهجوی افغان را به محکمه عالی اروپا راجع کرد

١٩ قوس ١٣٩٨ مهاجر نیوز

محکمه عالی اداری ایالت بادن ورتمبرگ آلمان قضیه دو پناهجوی افغان را به محکمه عالی اتحادیه اروپا ارجاع کرده است. محکمه عالی اتحادیه اروپا باید واضح سازد که این پناهجویان مستحق حفاظت اند یا به کشور شان پس فرستاده شوند.

چنانچه محکمه اداری در شهر مانهایم ایالت بادن- ورتمبرگ روز دوشنبه گزارش داد، این قضیه مربوط به دو پناهجوی افغان است که به حیث پناهنده قبول نشده اند و باید به ولایت ننگرهار افغانستان فرستاده شوند. محکمه افزوده است که در این ولایت از سال ها به این سو منازعه مسلحانه جریان دارد و شمار زیاد مردم ملکی کشته شده اند.

محکمه اداری ایالت بادن ورتمبرگ حالا می‌خواهد از محکمه اتحادیه اروپا معلومات حاصل کند که تحت چه شرایطی مهاجران می‌توانند از حق حفافظت محدود یا حفاظت فرعی برخوردار شوند. این نوع حفاظت به کسانی داده می‌شود که مستحق دریافت پناهندگی نیستند، اما به دلایلی مانند جنگ و منازعه به کشورهای شان نیز پس فرستاده نمی‌شوند.

این محکمه توضیح داده است که تا به حال برای تصمیم گیری در چنین مواردی، شمار قربانیان در مناطق مربوطه معیار بوده است که باید به یک حد مشخص رسیده باشد و این معیار برای ولایت ننگرهار صدق نمی‌کند.

اما قضات محکمه اداری مانهایم توضیح داده اند که در این معیار، عوامل دیگر مانند نوعیت منازعه، گستردگی خطر برای حیات انسان ها و شمار مردمی که مجبور به فرار شده اند در نظر گرفته نشده اند و این مسایل باید روشن شود.

محکمه اداری ایالت بادن ورتمبرگ حالا امیدوار یک تعریف جدید محکمه اتحادیه اروپا است که از نظر حقوقی چه زمانی یک "تهدید اساسی" برای مردم ملکی وجود دارد که براساس آن به آنها حفاظت محدود داده شود.

تا زمانی که محکمه اتحادیه اروپا در این رابطه تصمیم می گیرد، هر دو پناهجوی مدعی در برابر رد شدن تقاضای پناهندگی شان مصون می‌مانند.

kna/af/hm

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

لینک اصلی: https://www.infomigrants.net/prs/post/21417/محکمه-آلمانی-قضیه-دو-پناهجوی-افغان-را-به-محکمه-عالی-اروپا-راجع-کرد

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مهاجر نیوز

آخرین خبر ها:

Loading