بازتاب نیوز

تاکید رییس جمهور غنی بر افزایش کیفیت فرآورده های زراعتی

٢٤ قوس ١٣٩٨ خبرگزاری آریانا نیوز


رییس جمهور غنی در دیدار با رهبری سکتور زراعت، متخصصین واستادان عرصه‌ زراعت، گفت که توجه به رشد و انکشاف سکتور زراعت، اولویت‌های حکومت در سال‌های پیش‌رو است.

به نقل از ارگ، در این دیدار که شب گذشته برگزار شد، نخست، حشمت‌الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش کنفرانس ملی رشد و انکشاف سکتور زراعت را به رییس جمهور ارایه کرد. در این گزارش، به چالش‌های عمده‌ی سکتور زراعت در زمینه‌های تولید، پروسس و بازاریابی، وهم‌چنین، فرصت های بلقوه‌ی موجود در سکتور زراعت اشاره گردید.

رییس جمهور غنی، پس از دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای رهبری سکتور زراعت کشور، بیان داشت که توجه به رشد و انکشاف زارعت و فراهم آوری زمینه‌ها برای تولید، بسته‌بندی وبازاریابی فرآورده های زراعتی در اولویت‌های حکومت قرار دارد. رییس جمهور گفت که بازاریابی فرآورده های زراعتی به کیفیت آن‌ها مربوط بوده و سرمایه‌گذاران عرصه‌ی زراعت، باید به آن توجه داشته باشند.

رییس جمهور بیان داشت که در دوسال پیش‌رو، بیش‌ترین سرمایه‌گذاری روی گسترش زراعت انجام می‌شود.

به گفته‌ی رئیس جمهور، ساخت و سازها بندهای آبگردان و اعمار بندهای کوچک آبی، بخش دیگری از برنامه‌های حکومت، در زمینه‌ی رشد وانکشاف زراعت در کشور است.

لینک اصلی: https://ariananews.co/news/رییس-غنی-افزایش-کیفیت-زراعت.html/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری آریانا نیوز

آخرین خبر ها:

Loading