بازتاب نیوز

بی‌نظمی و قانون‌شکنی تحمل نشود

٢٤ جدي ١٣٩٨ روزنامه هشت صبح

مجریان قانون نباید اجازه بدهند که یک رهبر اجتماعی یا مذهبی یا هر کس دیگر، بخشی از یک منطقه را زیر سلطه‌ی شخصی خود در آورد و بر مردمی که در آن‌جا زنده‌گی می‌کنند، افکار و باورهای خودش را تحمیل کند. گفته می‌شود یکی از رهبران مذهبی در شهر هرات همین کار را می‌کند. او تعهد کرده است که احکام شرعی را به ساکنان محلی که ظاهراً در کنترل گرفته است تطبیق ‌کند. ایشان افکار بسیار تندروانه و عقب‌گرایانه را هم تبلیغ می‌کند. مجریان قانون در هرات باید این وضعیت را تحمل نکنند. قانون اساسی افغانستان حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان را ضمانت کرده است. کسانی که در این مورد معلومات ندارند به فصل دوم قانون اساسی افغانستان مراجعه کنند. در آن فصل حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندان جمهوری به روشنی توضیح داده شده است. هیچ شخص و نهادی حق ندارد حقوق و آزادی‌هایی را که قانون اساسی به شهروندان جمهوری تضمین کرده است، نقض کند. افکار و توهماتی مثل غیرت قومی، مذهبی و فردی نمی‌تواند حقوق و آزادی‌های شهروندان را که قانون اساسی به رسمیت شناخته است، محدود کند.

مجریان قانون در هرات از جمله والی آن ولایت باید به کسی اجازه ندهند که حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کند. قانون اساسی افغانستان، مراجع تطبیق نظم و قانون را مشخص کرده است. صرف پولیس وظیفه دارد نظم و قانون را اجرا کند. محاکم رسمی وظیفه دارند که یک شهروند را دادگاهی کنند. هر نوع محاکمه خیابانی و غیر قانونی شهروندان، ممنوع است. قانون اساسی، قانون را هم تعریف کرده است. قانون مصوبه‌ی هر دو اتاق شورای ملی است که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد. شخصی که قانون را نقض کرده است توسط پولیس بازداشت می‌شود و به محاکم می‌رود. شهروندی اگر کاری کند که قانون آن را منع نکرده است، هیچ شخصی حق ندارد به زور او را وادار به انجام آن کند. مثلاً اگر کسی نماز نمی‌خواند، کسی حق ندارد او را به زور به مسجد ببرَد. قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان چنین چیزی را منع کرده‌اند. مثلاً اگر کسی ریش نمی‌گذارد یا اگر خانمی چادری به سر نمی‌کند هیچ مرجعی حق مواخذه او را ندارد.

خوانش شماری از عالمان دینی و رهبران مذهبی از دین، بسیار افراطی است. الگوی مدنظر آنان از حکومت و قضا، امارت طالبان است. اما مردم افغانستان آن شیوه‌ی حکومت‌داری را قبول ندارند. مردم افغانستان حتا از نیروهای خارجی برای رهایی از شر حکومت طالبان استقبال کردند. نظرسنجی‌های سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که درصدی بزرگی از مردم افغانستان مخالف افکار طالبانی و شیوه‌ی حکومت‌داری آنان‌اند. بنا بر این هیچ کسی باید این تصور را به خودش راه ندهد که گویا مردم افغانستان از یک حکومت طالبانی استقبال می‌کنند. رهبران مذهبی باید خودشان را با تحولات اجتماعی پیش‌رَوانه آشنا بسازند و کمی مطالعه کنند. در هیچ جای جهان دیگر سخت‌گیری‌های قرون وسطایی را بر زنان اعمال نمی‌کنند، حتا عربستان می‌رود که درهای خود را به روی تمدن معاصر باز کند. عربستان هم درک کرده است که سخت‌گیری بیش‌تر بر زنان و جلوگیری از توان‌مند شدن آنان، به زیان کشور است. آنان می‌دانند که نفت و اقتصاد نفتی روزی به پایان می‌رسد و باید اقتصاد غیر نفتی برای خودشان درست کنند. اقتصاد غیر نفتی هم بدون توان‌مندسازی زنان ساخته نمی‌شود. نمی‌توانید زمانی که بر نیم جامعه سخت‌گیری می‌کنید، اقتصاد توانا و پویا بسازید. وقتی به حاکمیت قانون و آزادی‌های قانونی و فردی انسان‌ها احترام نشود، هیچ امیدی به تقویت یک اقتصاد پویا نیست. به تمام کشورهای موفق دنیا که نگاه کنید، می‌بینید که در توان‌مندسازی زنان پیش‌قدم بوده‌اند.

مجریان قانون از جمله پولیس و دیگر بلندپایه‌گان دولتی باید حکومت موازی یک شخص در ساحه را تحمل نکنند. وظیفه‌ی پولیس و دستگاه قضایی تامین نظم، قانون و عدالت است. هیچ نوع بی‌نظمی باید تحمل نشود.

لینک اصلی: https://8am.af/dont-tolerate-disorder-and-lawlessness/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading