بازتاب نیوز

قرضۀ 65 میلیون یورویی ایتالیا در ساخت خط‌ آهن خواف-هرات به مصرف می‌رسد

٢٥ جدي ١٣٩٨ سلام وطندار

توافق‌نامۀ قرضۀ 65 میلیون یورویی ایتالیا به افغانستان از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.

اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گویند، این قرضه در 3 مرحله در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌گیرد و این پول در قسمت ساخت قطعۀ چهار فاز دوم  خط آهن خواف-هرات به مصرف می‌رسد.

به گفتۀ آنان، پرداخت این قرضه از سوی حکومت افغانستان به ایتالیا 40 سال زمان می‌برد که 29 سال آن به گونۀ مهلت می‌باشد و این قرضه فاقد تکتانه است.

پس از ارایۀ گزارش کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی، رئیس مجلس سند توافق‌نامه را به رأی‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا تصویب شد.

قرارداد ساخت فاز اول قطعۀ چهارم خط آهن خواف-هرات، در ۲۰۱۹ میان ادارۀ خط آهن افغانستان و یک شرکت قزاقستانی در کابل امضا شد.

در همین زمینه:

کمک 92 میلیون یورویی ایتالیا برای ساخت خط آهن و جاده در هرات

لینک اصلی: https://swn.af/Article.aspx?a=52523

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از سلام وطندار

آخرین خبر ها:

Loading