بازتاب نیوز

امریکا با چین قرارداد تجارتی امضاء کرد

٢٥ جدي ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

رئیس جمهورامریکا گفت: "این توافق جدید تجارتی با چین هردو کشور را باهم متحد می‌سازد." دونالد ترمپ این اظهارات را دیروز درقصر سفید در مراسمی که برای امضای مرحله اول این توافق ترتیب شده بود ابراز داشت.

او افزود: "من فقط می‌خواهم بگویم که این یک روز بزرگ برای چین و امریکا است. این یک توافقی است که مردم تقریباً از چهل سال به این سودربارۀ آن سخن می‌گفتند ولی هیچگاهی نتوانستند که حتٰی یک ورق را امضا کنند. ما هیچگای کدام توافقی باهم نداشتیم، این یک توافق بزرگ برای دوکشور است."

رئیس جمهور ترمپ افزود که اکنون موضوع دوصد ملیارد دالر درمیان است و این مبلغ به تدریج هرسال افزایش خواهد یافت.

این معاهده ۸۶ صفحه‌ای، جنگ تجارتی میان امریکا و چین را که از هژده ماه به این سو ادامه داشت کاهش خواهد داد.

گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌گوید که این مرحله اول موافقه تجارتی میان دوکشور است و همه تعرفه‌هایی را که امریکا بر واردات چین وضع کرده کاهش نمی‌دهد و به گفتگوهای بیشتری دراین مورد نیاز است.

لیو هی معاون صدراعظم چین هنگام امضای این توافقنامه پیام رئیس جمهور چین را قرائت کرد که این توافق را ستایش کرده و گفته است که برای حل اختلافات دوکشور باید گفتگوهای بیشتر صورت گیرد.

طبق این توافقنامه چین در مدت دوسال آینده به ارزش تقریباً دو صد ملیارد دالر محصولات زراعتی و دیگر تولیدات از امریکا خریداری می‌کند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30380132.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading