بازتاب نیوز

تحقیقات جدید نشان ميدهند که اطفال ذکاوت خود را بیشتر از مادران خود بدست میآورند

١٩ دلو ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

تحقیقات جنیتیکی نشان ميدهند که ذکاوت و هوشیاری اطفال اکثرا وابسته به جین های کروموزم های مادری میباشد.

کروموزم عبارت از دیوکسی رایبونوکلیک اسید “DNA” بوده که مسوولیت انتقال و نگهداری خواص ارثی و معلومات جنیتیکی را در خوددارد. هر فرد دارنده ۴۶ عدد کروموزوم بوده که ۲۳ عدد آنرا از مادر و ۲۳ عدد دیگر آنرا از پدر دریافت می‌کند.

در حالیکه مردان تعیین کننده جنسیت طفل میباشند طوریکه مردان داری یک کروموزم X و یک کروموزم Y هستند و خانم ها دو کروموزمX را در خود حمل‌ می‌کنند، با آن هم مطالعات روی جنیتیک و نژاد اشخاص نشان داده است که این افراد ضریب ذکاوت خود را ازکروموزم مادری حاصل می‌کنند.  

 

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/atfaal-zakwat-khod-ra-az-madaraan-ba-dast-meaawarand-723/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading