بازتاب نیوز

کمک ۵۰ میلیون دالری ملیندا گیتس در زمینه‌ی مشارکت و دسترسی بیشتر زنان در تکنولوژی

٢٣ دلو ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

ملیندا گیتس خانم بیل گیتس قصد دارد تا در زمینه‌ی مشارکت و دسترسی هر چی بیشتر زنان در بخش تکنولوژی، ۵۰ میلیون دالر کمککند. او قصد دارد تا تعداد بانوان را در تکنولوژی شیکاگو یا Chicago tech. افزایش دهد.

بر اساس یافته ها، تنها در شهر شیکاگو در بخش شرکت های تکنولوژیکی‌ ۹،۸ درصد این این شرکت ها توسط زنان و ۸۱ درصد آنتوسط مردان رهبری میشود. 

ملیندا گیتس که در شرکت Pivotal Venture سخنرانی می‌کرد، از افتتاح GET Cities با سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دالر خبر داد. قراراست این مقدار پول طی پنج سال در بخش نمایندگی و رهبری زنان و همچنان برابری جنسیتی در صنعت تکنولوژی در شیکاگو و دوشهر دیگر ایالات متحده امریکا هزینه شود. 

شرکت GET Cities قصد دارد تا در قسمت مساوات جنسیتی در سکتور تکنولوژی، در آینده با سازمان های محلی دیگر در شیکاگو کهدر این زمینه فعالیت دارند، نیز یکجا کار کند. شرکت GET Cities می‌گوید که قصد دارد تا در چند ما آینده با این سازمان ها دیدار وروی یک طرح عملی در بخش افزایش تعداد زنان در تکنولوژی شیکاگو با هم کار کنیم.  

رینی ویتمایر، رئیس برنامه استراتژی سرمایه گذاری شرکت Pivotal Ventures می‌گوید که با ایجاد فرصت ها در بخش های کلیدیمانند؛ تکنولوژی و کارآفرینی برای بانوان، باعث افزایش قدرت و نفوذ زنان شده که در نتیجه زمینه های اقتصادی برای بیشتر مردم ایجادخواهد شد.    

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/komak-50-million-dollar-melinda-gates-baraye-dastrasi-beshtar-zanaan-dar-technology-7373/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading