بازتاب نیوز

مفهوم فیزیکی و فلسفی زمان

٢٤ دلو ١٣٩٨ پاسبانان

آیا وقتیکه نور در فضا حرکت میکند در گذر ساختار زمان مؤثر واقع میشود؟ نوری که از کهکشان همیشه  می بینیم، درست است که مربوط به 2.3 میلیون سال قبل میباشد، اما آیا زمان هستی هم در این سفر،،، عقب جلو میرود؟ ابرنواختری در آن کهکشان اتفاق میافتد که ما قادر به مشاهده آن در زمان حال هستیم که در واقع لحظه وقوع آن، 2.3 میلیون سال قبل بوده نور این انفجار همان مقدار مسافت بین ما و اندرومدا را یعنی 2.3 میلیون سال نوری، طی میکند تا بما برسد، دو زمان وجود دارد، اکنون و 2.3 میلیون سال قبل، زمان واقعی انفجار کدامست؟ پاسخ روشن میباشد زمان واقعه انفجار همان 2.3 میلیون سال قبلست اما رؤیت آن دیرتر انجام میگردد،،، زیرا نور در سفر فضایی، به گذر زمان نیاز دارد برای درک بهتر مسئله ناگزیر به طرح مثالی دیگر و مکمل هستیم رود خانه ای را تجسم کنیم که آبش از کوههایی بالادست سرچشمه میگیرد. اما آب آن رود چند روز در راه است تا به دریا برسد دو زمان داریم، زمان سرچشمه و زمان مقصد اما واضح است که آب رودخانه برای سفر در بستر رود نیاز به زمان دارد، برای همین با دو زمان متفاوت در مبداء و مقصد روبرو هستیم یک مثال دیگر بی مناسبت نیست شما در جایگاه تماشاچیان فوتبال نشسته اید،،، ثابت و یکنواخت است،،، The post مفهوم فیزیکی و فلسفی زمان appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/the-physical-and-philosophical-concept-of-time/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading