بازتاب نیوز

همرنگ جماعت شدن مانع رشد ذهن می‌شود

٢٥ دلو ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

درین برنامه داریم: سخن هفته زیان همرنگی با جماعت، ریاست اجرائیه از سال‌گذشت امیرعلی‌شیرنوایی و ظهیر الدین محمد بابر تجلیل کرد، صحبت با مولف کتاب (پدر دو بار گریست) و جالب‌ها در رسانه ها.

تهیه و نگارش: فیض الله قرداش


لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30433779.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading