بازتاب نیوز

بیائید به خریطه‌های پلاستیکی نه بگوئیم، توزیع خریطه های تکه‌ی برای کابلیان، از سوی اعضائی پیش آهنگان، برای شهروندان کابل

٢٦ دلو ١٣٩٨ پاسبانان

سارندوی افغانستان با شعار(بیائید به خریطه های پلاستیکی نه گفته و از خریطه های تکه‌ی استفاده کنیم) برای شهرنشینان کابل خریطه‌های تکه‌ی توزیع کرده اند. سازمان سارندوی کشور با نشر بیانیه یی در صفحه فیسبوک اش نگاشته است:« به ادامه کمپاین های مبارزه در برابر استفاده  پلاستیک، څارندویان و پالندویان ولایت کابل، بیش از 300 عدد خریطه های تکه یی را در ناحیه دوم شهر کابل برای مردم و خانه های مسکونی توزیع نمودند که از این برنامه حدود 1,500 نفر بطور مستقیم مستفید گردیده شدند». پیش آهنگان کشور با توزیع خریطه های تکه ی توانستند از یک سو سهم خود را در بهبود وظعیت محیط زیست ایفا نمایند، و از سوی دیگر به آلوده‌گی و امراض نه بگویند. نوریه نذهت، سخنگوی وزارت معارت در ( 20 جدی) سال روان در مصاحبه یی با رسانه ها گفت:« افغانستان یک‌صد و هفتادمین عضو جنبش جهانی سارندوی است و پس از این از تمام حقوق و امتیازهای این سازمان برخوردار شده‌ است». این در حالیست که سازمان سارندوی کشور در حال حاضر ۱۱ هزار عضو دارد  که توسط مربیان مسلکی رهبری می‌شوند. این افراد از میان دانش‌آموزان مکاتب، پرورشگاه‌ها به شکل رضاکار جزب شده و رضاکارانه در جامعه فعالیت می کنند. خبرنگار: شکیب ظهیر The post بیائید به خریطه‌های پلاستیکی نه بگوئیم، توزیع خریطه های تکه‌ی برای کابلیان، از سوی اعضائی پیش آهنگان، برای شهروندان کابل appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/بیائید-به-خریطه‌های-پلاستیکی-نه-بگوئی/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading