بازتاب نیوز

حکومت طرح پنج‌ ساله‌ برای کنترول و مدیریت  آب را ترتیب نموده است 

٣ حمل ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم

حکومت افغانستان برای مدیریت و مهار آب طرح پنج ساله را ترتیب نموده است و  ۳۰۰ میلیون‌ دالر را برای اين كار  اختصاص دادهاست. 

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور صبح روز یک شنبه سوم حمل در سخنرانی در ارگ ریاست جمهوری گفت که حکومت ۳ صد میلیوندالر را برای مدیریت و مهار آب اختصاص داده است و برنامه پنج ساله‌ی مدیریت آب را نیز ترتیب نموده است.

رئیس جمهور کشور بعد از غرث نهال در صحن ارگ ریاست جمهوری در رابطه به کنترول آب‌ها،  گفت: “در هر منطقه که آب ذخیرهمیشود، باید نواحی اطراف آن سر سبز گردند.”

وی همچنان در مورد جنگلات و احیا دوباره آن به شیوه موثر چاپانی ها بیان نمود که بیش از ۷۰ درصد جنگلات کشور در گذشته سبزبودند که قسمت زیاد آن در جریان چندین دهه جنگ از بین رفتند، این وظیفه مردم و حکومت است تا این جنگلات را دوباره احیا کنند.  

آقای غنی گفت: “شیوه جدید که از سوی جاپانى ها تجربه شده است، نشان میدهد که جنگلات در مدت دونیم سال سبز می‌شوند و نمونهبارز آن دشت گنبیری در شرق افغانستان است.”

او تاکید کرد که تتسو ناکامورا شیوه مدرن احیا جنگلات را در کشور ترویج نمود که مردم افغانستان باید کارنامه ها و کارشیوه های وی راتعقیب کنند. 

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/tarhe-5-saala-baraye-muderiyat-aab-dar-afghanistan-8373/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading