بازتاب نیوز

روند آزادى زندانيان هفته آينده آغاز ميگردد

٦ وری ١٣٩٩ پژواک خبري اژانس

کابل (پژواک، ۶ حمل ۹۹) :دردومين نشست تيم هاى تخنيکى حکومت افغانستان وطالبان تصميم اتخاذ گرديد که روند آزادى زندانيان از٢٢حمل سالروان آغاز گردد.

جاويد فيصل سخنگوى شوراى امنيت ملى افغانستان به آژانس خبرى پژواک گفت  که نخستين گروپ تماس صلح جمهورى اسلامى افغانستان امروزبراى دومين بارازطريق ويديو کنفرانس با طالبان روى اقدامات ابتدايى تخنيکى ازاى زندانيان گفتگو کردند.

وى افزود که پس ازبحث هاى ديگربه اساس فرمان رييس جمهورغنى باتوجه به سن زندانيان،وضعيت صحى وآسيب پذيرى دربرابروايروس کرونا تا ٣١ مارچ يکصد تن اززندانيان گروه طالبان به خاطر حس بشردوستى وبعدازاخذ تضمين اينکه دوباره به ميدان جنگ برنميگردند ، آزاد خواهند شد .

منبع خاطرنشان کرد که يک تيم ازگروه طالبان براى بحث هاى ديگر دراين خصوص درروزهاى آينده با نماينده هاى حکومت رودر رو ديدار خواهند داشت .

فيصل مى گويد که زلمى خليل زاد نماينده امريکا درامور صلح افغانستان ،مطلق القحظانى نماينده قطر دربخش مبارزه با تروريزم وحل منازعات  وخوان پيدرو رئيس هيات صليب سرخ نيز حضورداشتند .

ازسوى ديگرسهيل شاهين سخنگوى دفتر طالبان درقطر درصفحه تويتر خود نوشته که امروزبخاطر ازادى زندانيان کنفرانس ويدويى پنج جانبه ميان تيم تخنيکى طالبان  ونمايندهاى  صليب سرخ ،امريکا، قطر وحکومت افغانستان برگزار گرديد وساعت ها ادامه داشت وروى آزادى زندانيان به تفصيل صحبت گرديد .  

وى افزود  که دراين نشست تصميم اتخاذ گرديد که پروسه آزادى زندانيان ازتاريخ ٣١مارچ عملا آغاز گردد وطالبان بخاطرتصديق زندانيان خود يک تيم تخنيکى خود را به زندان بگرام ميفرستد تا مطابق لست ارايه شده درشناخت ، تاييد وآزادى زندانيان کمک نمايد .

توافق نامه ميان امريکا وطالبان

اين درحاليست که توافق  نامه(آمدن صلح درافغانستان ) ميان امريکا وطالبان  در١٠ حوت سال گذشته درقطر امضا گرديد

به اساس اين توافق نامه در١٤ماه زمينه خروج نيروهاى خارجى ازافغانستان فراهم گرديده اما قبل ازآن درنخست زندانيان آزاد شده و به تعقيب آن مذاکرات بين الافغانى آغاز گردد .

اما رييس جمهورغنى يکروز بعدازامضاى اين توافق نامه دريک کنفرانس خبرى مشخص کرد که درخصوص رهايى زندانيان هيچ گونه تعهدى با امريکا نکرده است .

موصوف ، رهايى زندانيان را مشروط خواند وافزود تا تامين آتش بس دايمى  وتعهد کامل طالبان درمورد صلح اين کار رانخواهد کرد .

اما چند روز قبل رييس جمهور طى فرمانى حکم رهايى زندانيان راصادر کرد که اين فرمان نيز مشروط به قيد زمانى بود .

رييس جمهورگفت که درقدم نخست ١٥٠٠ زندانى آزاد مى شود وبه تعقيب آن با توجه به کاهش جنگ وخشونت ها باقيمانده نيز آزاد ميگردند ، اما طالبان بر رهايى پنج هزار طالب زندانى قبل ازآغاز مذاکرات بين الافغانى تاکيد دارند .

 

 

اصلي اړیکې: https://www.pajhwok.com/en/node/568620

د اصلي پاڼې خلاصول

پژواک خبري اژانس په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading