بازتاب نیوز

برنامه‌های ریاضتی ارگ برای جبران خلاء کمک یک ملیارد دالری امریکا

٧ حمل ١٣٩٩ خبرگزاری آریانا نیوز


محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در یک ویدیو کنفرانس، با معینان مالی، اداری و تامیناتی وزارت‌ های دفاع ملی، امور داخله و مالیه روی صرفه جویی موثر هزینه‌ها از سه‌سال به دوسال صحبت نموده و هدایت داد که این صرفه جویی، طی دو سال باید عملی گردد.

در این ویدیو کنفرانس، ابتدا معینان وزارت‌ ‌های یاد شده از صرفه جویی ۳۰۰ ملیون دالر در سکتور امنیتی و دفاعی از طریق اصلاحات و جلوگیری از مصارف بیجا و غیر موثر طی یک سال گذشته، به رییس جمهور گزارش دادند.

در این ویدیو کنفرانس، رییس جمهور ضمن اطمینان از تداوم کمک های بین المللی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، به معینان وزارت‌خانه‌های متذکره هدایت داد که طی یک سال آینده باید یک ملیارد دالر در مصارف سکتور امنیتی و دفاعی، با حفظ خدمات باکیفیت به این نیروها، صرفه جویی صورت گیرد.

رییس جمهور تاکید کرد که صرفه جویی و اجتناب از مصارف بیجا در تمام سطوح دولت گام اساسی برای رسیدن افغانستان به خودکفایی می باشد.

در این ویدیو کنفرانس رییس جمهور به معینان این وزارت‌خانه‌ها، هدایت داد که تا پنج روز آینده طرح‌های شان را که شامل جلوگیری از تورم تشکیلاتی و تراکم در قرارگاه‌های مرکزی این وزارت ها، اکمالات از طریق یک میکانیزم مشترک، وصل شدن تمام مراکز نیروهای امنیتی به انرژی برق به منظور جلوگیری از مصارف گزاف در مواد سوخت، بازنگری در شیوه خریداری وسایط و حفظ و مراقبت از آن و سایر موارد کلان را شامل می‌شود، تهیه نموده و در روشنایی پلان دوساله، برنامه صرفه جویی را عملی نمایند.

رییس جمهور غنی همچنان به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هدایت داد تا پلان صرفه جویی از مصارف غیر ضروری در سیستم خدمات ملکی افغانستان را نیز طرح و عملی سازد.

رییس جمهور کشور در پیامی خطاب به ملت که دیروز ایراد کرد، گفت: به خاطر کاهش کمک‌های بین المللی برنامه‌های ریاضتی را روی دست داریم و همچنان با جستجوی منابع بدیل، خلاء کمک یک ملیارد دالری امریکا را پُر خواهیم ساخت و کاهش این کمک روی سکتورهای کلیدی، تاثیر منفی نخواهد گذاشت.

لینک اصلی: https://ariananews.co/news/ریاضتی-ارگ-جبران-ملیارد-دالر-امریکا.html/?utm_source=rss&

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری آریانا نیوز

آخرین خبر ها:

Loading