بازتاب نیوز

حکومت در نظر دارد تا در بخش احداث باغهای انجیر ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند

١٩ حمل ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور می‌گوید که این وزارت در نظر دارد تا طی پنج سال آینده و با سرمایه گذاری ۶۰ میلیون دالری ۳۲۵۰ هکتار‌ باغ انجیر احداث نماید.

مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که طرح احداث باغهای انجیر در کشور توسط رئیس جمهور غنی تایید گردید و قرار است این باغها طی پنج سال احداث شوند. 

 اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت میگوید که قرار است این باغها در سه ولایت کشور (هرات، بلخ و قندهار)  احداث شوند.

به گفته وی، ظرفیت های زیاد در بخش تولید و پرورش انجیر در افغانستان وجود دارد از همین رو حکومت در نظر دارد تا در این بخش سرمایه گذاری‌ کند. 

قرار است با احداث این باغها بر علاوه ایجاد صد ها فرصت کاری برای مردم، چندین مرکز پروسس انجیر نیز ساخته شود. 

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/govt-plans-to-invest-60mn-in-fig-production-in-afghanistan-73737/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading