بازتاب نیوز

واکنش تُند جوانان شیرین تگاب تگاب ولایت فاریاب در برابر علمای دین

٣١ ثور ١٣٩٩ پاسبانان

شماری از جوانان در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب تظاهرات را علیه علمای دین این ولایت به راه اندختند. این جوانان با نشر پیامی گفته اند که علمای دینی چرا در برابر خشونت های اخیر طالبان در این ولایت خاموش هستند و صدا بلند نمی کنند. این جوانان می گویند که در حمله گروه طالبان شماری از پارچه های قرآن کریم در یک مسجد سوخته است. آنها با با انتقاد علمای دینی این ولایت این پیام را برای آنها نگاشته اند: « وجیبه دینی هریک ماست که خودرا مسلمان میگیرم . مخاطب ما آن مولوی صاحبان شیرین تگاب ولایت فاریاب است. علمای گرامی، مولوی صاحبان محترم یاد تان هست وقتِ نیروهای امریکای اشتباهاً یک جلد قرآن شریف را در بگرام آتش زده بودند چی سرو صدای را انداخته بودید.!؟ حالا طالبان مزدور و جنایت کار در منطقه و مسجد حودتان چندین جلد قرآن شریف و مسجد تان را به آتش کشیدند چرا ساکت هستید؟ و صدای تان را در برابر این جنایت ضد دینی بلند نمیکنید.؟؟؟ آن سرو صدا ها و شعار های ضد امریکای تان یاد ما است که مردم را تشویق میکردید تا راه پیمایی کند و نشان دهد که مسلمانان حافظ مقدسات شان هستند! حالا چرا در برابر این قرآن سوزی و به آتش کشیدن مسجد خود تان توسط جنایتکاران طالب هیچ صدای از شما شنیده نمیشود.؟؟؟ ما ملت مجاهد پرور ولسوالی شیرین تگاب فاریاب منتظر هستیم که واکنش علمای ما در برابر این عمل ضد دینی یاغیان طالب چی است؟؟؟ و اگر در برابر این جنایت طالبان سکوت اختیار کردید بدانید که دیگر شمارا به منبر های مسجد اجازه نخواهیم و آنگاه شمارا با کفش زده از مسجد اخراج میکنیم.» این جوانان می گویند که اگر علمای دینی واکنش در برابر این اعمال غیر اسلامی و انسانی طالبان نشان ندهند آنها را از این ولایت با بوت های شان زده و بیرون خواهند کرد. این در حالیست که دو روز قبل شماری از باشنده گان ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب قیام مردمی را در برابر گروه طالبان راه اندازی کردند و گروه طالبان را از ولسوالی شان بیرون نمودند. The post واکنش تُند جوانان شیرین تگاب تگاب ولایت فاریاب در برابر علمای دین appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/واکنش-تُند-جوانان-شیرین-تگاب-تگاب-ولای/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading