بازتاب نیوز

صورت‌های مالی بانک انکشاف آسیایی تصویب شد

٢ جوزا ١٣٩٩ آریانا خبر

بانک انکشاف آسیایی میگوید که کشورهای عضو این نهاد امروز جمعه، ۲ جوزا، صورت های مالی این بانک را تصویب کردند. هیات رهبری این بانک در نشست سالانه اش، صورت های مالی این بانک و تخصیص درآمدهای خالص سال ۲۰۱۹ خود را تصویب کرده است. نشست سالانه این نهاد به دلیل شیوع ویروس کرونا از طریق کنفرانس ویدویی برگزار شده بود. ماساتسوگو آساکاوا در این نشست گفته است: “اولویت اصلی ما فراهم کردن حمایت حیاتی به کشورهای عضو در هنگام مواجهه با ویروس همه گیر کوید-۱۹ و بازگشت اقتصادهای شان به مسیری برای رشد پایدار است.” آقای آساکاوا افزوده است: “تایید امروز شما در صورتهای مالی و تخصیص درآمد خالص، نشان میدهد که ما از ابزار و ثبات مالی لازم برای مقابله با چالش های عظیم که اکنون بر زندگی و اقتصاد میلیون ها انسان در منطقه ما تاثیر می گذارد، را داریم.” وی علاوه کرده است: “گزینش و تلاش های امروز ما مشخص خواهد کرد که آیا میتوانیم بر چالش های بهداشتی و بحران های اقتصادی فعلی، غلبه کنیم یا خیر.” آقای آساکاوا گفته است که بانک انکشاف آسیایی باید این بحران را به یک فرصتی مبدل کند تا از یک سو دانش شریک سازی دانش سیاست مبارزه با کوید-۱۹ را رشد دهد، از سویی دیگر حمایت از کشورهای کم درآمد و گروه های آسیب پذیر را افزایش دهد. در همین حال بانک انکشاف آسیایی ۱.0۶ میلیارد دالر درآمد خالص از منابع عادی اش را در قسمت های زیر تخصیص داده است: ۶۱۵.7 میلیون دالر را برای حمایت از ارتقای ظرفیت این بانک برای تولید درآمد خالص تخصیص داده است. ۲۵۹.5 میلیون دالر را به صندوق توسعه آسیایی که به کشور های کم درآمد عضو بانک انکشاف آسیایی کمک میشود، تخصیص داده است. ۱۳۰ میلیون دالر به صندوق ویژه کمک فنی، که شامل پشتیبانی برای مبارزه با ویروس کرونا میشود. ۳۰ میلیون دالر به صندوق همکاری و ادغام منطقه ای ۲۴ میلیون دالر به صندوق تغییر آب و هوا ۱۰ میلیون دالر به رسیدگی به فاجعه های طبیعی در حوزه کشورهای آسیایی اقیانوس آرام تخصیص داده است. بانک انکشاف آسیایی به طور فعال از اعضای خود با استفاده از بسته کمکی ۲۰ میلارد دالری که در ماه آپریل اعلام کرد، در امر مبارزه با ویروس کرونا حمایت میکند.

لینک اصلی: https://ariananews.af/fa/صورت‌های-مالی-بانک-انکشاف-آسیایی-تصوی/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading