بازتاب نیوز

چگونه از تاثیرات روانی ویروس کرونا در امان باشیم؟

٣ جوزا ١٣٩٩ رادیو اروپای آزاد

داکتر مسکا سعیدی متخصص عقلی و عصبی در یکی از شفاخانه های شهر راینسفول ناروی می‌گوید بهتر است در کنار فعالیت فیزیکی با نزدیکان و دوستان از راه دور صحبت شود.

او وضعیت صحی در افغانستان را هم دنبال می‌کند، جایی که موارد مثبت ویروس کرونا به نزدیک ۱۰ هزار رسیده.


فرشته نگاه با داکتر سعیدی از طریق واتساپ؟ گفت‌وگو کرده و نخست از او در مورد علت افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان پرسیده است.


لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30630429.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading