Baztab News

روزهای آخر سال ۱۳۹۶؛ زندگی مردم توأم با ناامیدی

17 Mar 2018 Yash News

خبرگزاری یاش: تنها سه روز دیگر تا پایان سال ۱۳۹۶ باقی‌مانده است. سالی که با فراز و نیشیب‌های زیادی همراه بود. در سومین سال از دوران حکومت وحدت ملی نارضایتی‌ها از این حکومت بیشتر گردید و نابسامانی‌های سیاسی، مشکلات امنیتی، فقر و بیکاری کشور را تا لبه پرتگاه به پیش برد.   شهروندان کشور، در حالی به استقبال بهار می‌روند که در سال جاری روزهای دشواری را سپری کرده‌اند از مشکلات امنیتی گرفته تا فقر، بیکاری و مهاجرت‌ها که خاطرات تلخی در دل‌های مردم بجا گذاشته‌اند. در این گزارش پای دیدگاه و نظریات چند تن از باشندگان پایتخت در پیوند به وضعیت سال ۱۳۹۶ نشسته‌ایم. برخی‌ها از بیکاری معتاد شدند حسیب‌الله احمدی، یکی از دانش‌آموزان در پایتخت هرچند وضعیت تعلیم و تربیه را در سال جاری خوب ارزیابی می‌کند، اما از نابسامانی‌های امنیتی و اقتصادی سخت ابراز نارضایتی می‌کند. حسیب‌الله احمدی دانش‌آموزبه گفته او، بزرگ‌ترین چالش در سال جاری مشکلات امنیتی، فقر و بیکاری بوده است که شهروندان را مجبور به فرار از کشور نموده و تاجران را از سرمایه‌گذاری باز داشته است. حسیب‌الله می‌گوید: «نسبت به سال‌های گذشته وضعیت امنیتی بسیار خراب بود، در اثر انفجار و انتحار بسیاری از مردم کشته شدند». این دانش‌آموز همچنان از نبود بازار کار و عدم توجه حکومت در این زمینه سخت انتقاد کرد. او، ادامه‌ای این وضعیت را نگران کننده می‌خواند و می‌افزاید: «برخی از مردم از بیکاری روی به مواد مخدر آوردند و معتاد شدند». به گفته او، هرچند برخی از پروژه‌های اقتصادی مانند پروژه تاپی به امضا رسید، اما بازهم وضعیت کار در کشور خوب نشده است. حسیب‌الله که برای آینده آرزوهای بزرگی در سر دارد نگران از ادامه این وضعیت است و می‌گوید در صورت ادامه نابسامانی‌ها در کشور، زندگی در افغانستان دشوار خواهد بود. وی از حکومت می‌خواهد که در سال آینده برای تأمین امنیت، ایجاد کار و نجات کشور از نابسامانی‌های کنونی توجه جدی نماید. هیچ امیدی به آینده نیست عبدالستار دانشجوی سال سوم دانشکده کامپیوتر ساینس دانشگاه کابل، همچنان از وخیم شدن وضعیت امنیتی در سال جاری سخت انتقاد کرده و می‌گوید، این نابسامانی‌ها امید به زندگی را در کشور کم کرده است. عبدالستار دانشجواین دانشجوی جوان تجربیات تلخی از دشواری‌های زندگی در پایتخت دارد. به گفته او، از چندین حمله انتحاری و انفجار جان سالم بدر برده، اما وضعیت شکننده امنیتی امید وی را از زندگی در کشور به صفر تقلیل داده است. عبدالستار ادامه می‌دهد که نگران وضعیت سیاسی و اقتصادی در کشور می‌باشد و اگر توجه جدی در زمینه رفع این چالش‌ها روی دست گرفته نشود، احتمال این نیز وجود دارد که وضعیت بدتر گردد. این پسر دانشجو همچنان از رکود اقتصادی و وخیم شدن بازار کار در کشور انتقاد دارد و می‌گوید: «وضعیت اقتصادی هم بسیار خراب بود، اکثر شرکت‌ها ورشکست شدند. برخی از دوستانم که در دفاتر مختلف کار می‌کردند، بیکار شدند و تعدادی از آنها کشور را ترک کردند و برای کار به کشورهای مثل ایران مهاجرت کردند». وقتی از این دانشجو جوان در پیوند به امید به زندگی در کشور پرسیدم با لبخند تلخی گفت: «هیچ امیدی به آینده ندارم، زیرا ممکن است وضعیت از این هم بدتر شود. پس به هیچ چیز امیدوار نیستم». فروشات ما کمتر از کرایه دکان‌مان بود شاه محمد یکی از فروشندگان قالین در پایتخت همچنان مشکلات امنیتی و اقتصادی را از عمده‌ترین چالش‌های سال جاری عنوان نموده و می‌گوید در سال جاری شهروندان کشور مشکلات زیادی را پشت سر گذشتانده‌اند. شاه محمد فروشنده قالینبه گفته او، مشکلات امنیتی سبب رکود بازار کار و اقتصاد گردیده و این معضل هر روز درحال افزایش است که باید توجه جدی در این زمینه صورت گیرد. شاه محمد در پیوند به وضعیت خرید و فروش در سال جاری می‌افزاید: «امسال هرچه کرایه دکان و مالیه دادیم همه ضرر است، زیرا فروشات ما کمتر از کرایه دکان‌مان بود. مشکلات برای مردم بسیار زیاد است، کار و کاسبی گم شده تا که امنیت خوب نشود وضعیت کار هم خوب نخواهد شد». به باور او، در صورتی ‌که امنیت بهبود یابد تاجران و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور آغاز خواهند کرد و مسئولان حکومت باید در زمینه تأمین امنیت بیش از پیش تلاش نمایند، اما اگر وضعیت همین‌گونه ادامه پیدا کند هیچ امیدی به آینده نیست. به دلیل نا امنی ساخت و ساز کم شده مجتبی یکی از فروشندگان مواد ساختمانی در پایتخت، از کم رونق شدن بازار خرید و فروش مواد ساختمانی انتقاد دارد و می‌گوید، نا امنی سبب رکود بازار ساخت و ساز و خرید و فروش مواد ساختمانی گردیده است. مجتبی فروشنده مواد ساختمانیاو که به مدت ده سال در خرید و فروش آهن‌آلات و مواد ساختمانی مصروف به کار است، می‌گوید: «فروش مواد ساختمانی نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیر یافته است». مجتبی ادامه می‌دهد، نظر به وضعیت شکننده امنیتی امیدی چندانی برای سال آینده وجود ندارد و در صورتی‌که برای بهبود وضعیت امنیتی توجه صورت نگیرد، امیدهای برباد رفته شهروندان باز نخواهد گشت. او از مسئولان حکومت می‌خواهد که در قسمت تأمین امنیت کشور و ایجاد شغل برنامه‌های بزرگ ملی را روی دست گیرند. می‌ترسم که وضعیت از این هم بدتر نشود محرم، یکی از مستری‌‌های موتر در پایتخت نیز مانند دیگر شهروندان نبود امنیت و بازار کار را عمده‌ترین چالش درسال ۱۳۹۶ می‌خواند و از بی‌توجهی حکومت در این زمینه انتقاد می‌کند. محرم مستری‌‌ موترمحرم می‌گوید: «وضعیت کار و بار چندان خوب نبود یک روز انفجار، یک روز انتحار بود وقتی ‌که امنیت خوب نباشد کار هم نیست» این مستری نگران بدترشدن وضعیت امنیتی در کشور است و می‌افزاید: « امیدواریم وضعیت بدتر از این نشود و مسئولان حکومت توجه کند امنیت مردم را بگیرد». با توجه به نظریات و دیدگاه‌های شهروندان دیده می‌شود که امید چندانی بر آینده کشور وجود ندارد و شهروندان بیش از هر زمان دیگر نگران‌تر به نظر می‌رسند. دیده شود که با آغاز سال جدید حکومت چه برنامه‌های را برای بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور روی دست خواهد گرفت. باقر ابراهیمی برچسپاقتصاد امنیت حکومت شهروندان کار

Original Link: https://yash.news/?p=9229

Open Original News

More from Yash News

Latest News:

Loading