بازتاب نیوز

از ۲۴ ساعت گذشته به اینسو، نیازمندی شفاخانه ها به آکسیجن، مرفوع شده است

١٠ سرطان ١٣٩٩ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت صحت عامه می گوید که فابریکه های آکسیجن مکلف به فراهم سازی آکسیجن بیشتر برای شفاخانه های کووید۱۹، شده

اند.
داکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه که در یک کنفرانس خبری مشترک با والی کابل ویک عضو ولسی جرگه، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می کرد، افزود: به نگرانی ها از کمبود بالون های آکسیجن رسیده گی شده وطی ۲۴ ساعت گذشته، نیازمندی شفاخانه های کووید۱۹، به آکسیجن رفع شده است.
عثمانی افزود که وزارت دفاع ملی ۲۰۰ بالون خالی آکسیجن، واداره یونسیف ۵۰ دستگاه کوچک تولید آکسیجن را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده اند.
اوافزود که وزارت صحت عامه، ۵۰۰ دستگاه کوچک تولید آکسیجن را نیز از کشور چین خریداری می کند.
سرپرست وزارت صحت عامه در همین حال از نگرانی ها در مورد تاخیر در پرداخت معاشات برخی کارمندان شفاخانه های کووید۱۹، گفت: ۳۸۰ داکتری که به شفاخانه های کووید۱۹، اعزام شده بودند وپرداخت معاشات شان با تأخیر روبه روشده بود، تا روز شنبه معاشات شان را دریافت خواهند کرد.
عثمانی درمورد سفرهای ولایتی اش به منظور ارزیابی خدمات شفاخانه ها و رسیدگی به نیازمندی های شفاخانه های کووید۱۹، گفت که در دوهفته اخیر به چندین ولایت سفر کرده و از نزدیک مشکلات را بررسی و برای رفع نیازمندی ها راه حل سنجیده شده است.
در همین حال، محمد یعقوب حیدری، والی و رییس کمیته اضطرار ولایت کابل تعهد نمود که آماده همکاری با وزارت صحت عامه، از بودجه کمیته اضطرار ولایت کابل است.
او گفت کمیته اضطرار ولایت کابل در حدود ۲۰۰ میلیون افغانی را به هدف تجهیز کلینک های در حال اعمار کووید۱۹، در نظر گرفته به گونه مجموعی این کمیته، حدود ۳۰۰ میلیون افغانی در اختیار دارد تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی های صحی با وزارت صحت عامه همکاری نماید.
عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگه که در این کنفرانس صحبت می کرد، گفت: ولسی جرگه مصارف حکومت به ویژه وزارت صحت عامه را، برای مبارزه با ویروس کرونا زیر نظارت دارد.
او در همین حال، از کارکرد وزارت صحت عامه به ویژه تیم جدید این وزارت در زمینه مبارزه با ویروس کرونا سپاسگزاری نمود.
###

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/corona-press-releases2/4201-2020-06-30-09-10-56

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0