بازتاب نیوز

امضای تفاهمنامه وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین، با ۹ وزارتخانه واداره مستقل

١٨ سرطان ١٣٩٩ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

 

کابل، افغانستان: وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین، تفاهمنامه های همکاری دوجانبه مربوط به سکتور معلولیت را، با ۹ وزارتخانه واداره مستقل، امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت-اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، امضاء نمود.
وزارت شهرسازی واراضی، اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی، ریاست عمومی تربیت بدنی، کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت احیاء وانکشاف دهات، وزارت معادن وپترولیم، رادیو تلویزیون ملی، اداره ستندرد واتاق تجارت وسرمایه گذاری شامل وزارتخانه ها واداراتی بودند که با وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهدا ومعلولین گفت: امضای این تفاهم نامه ها وزارت ها، ادارات و کمیسیون های مستقل را مسوول می سازد تا هر یک در بخش های کاری شان جهت خود کفایی، مشارکت اجتماعی، شناسایی مشکلات و موانع و ارایه راه های حل و طرزالعمل ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی معلولان؛ سهیم سازی افراد دارای معلولیت در بخش های علمی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و اجتماعی؛ فراهم نمودن زمینه های کاری در ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی برای افراد دارای معلولیت؛ شامل سازی سکتور معلولیت در پلان های دراز مدت و کوتاه مدت دولت و انجام خدمات بنیادی به هدف رشد و تقویت این قشر؛ همکاری نموده خدمات را فراهم سازند.
نماینده گان ۹ وزارت خانه واداره مستقل تعهد نمودند که هر یک در ساحه مسوولیت وفعالیت شان مطابق مواد تفاهمنامه، با افراد دارای معلولیت همکاری می کنند.
آریوبی افزود: تطبیق و نظارت از این برنامه کار مشترک وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و معاونیت اول ریاست جمهوری است و گزارش آن به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.
وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین، پیش از این  با ۳۵ اداره مختلف دولتی تفاهمنامه های همکاری مشابه را امضاء کرده است.
###


لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases2/4209-2020-07-08-11-40-01

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading