بازتاب نیوز

برنامه میثاق امنیتی دولت، اعلام شد

٢٤ سرطان ١٣٩٩ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، سترپاسوال عبدالصبور قانع، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و رضوان مراد، رییس مطبوعات وارتباطات عامه معاونیت اول ریاست جمهوری، برنامه میثاق امنیتی دولت را اعلام کردند.
سخنگوی رییس جمهور در نشستی که به منظور اعلام این برنامه در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: برنامه میثاق امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به هدف تأمین امنیت مردم و مبارزه موثر با انواع جرایم وجنایت ها در شهرها و روستاها، تدوین گردیده و در حال اجرا است.
صدیقی گفت: در یک پروسه سرتاسری مشورتی که رییس جمهور با شهروندان کشور در چند ماه پسین داشت، یکی از خواسته های مهم مردم تأمین امنیت وتحکیم حاکمیت قانون در جامعه بود که براساس آن میثاق امنیتی به عنوان مهمترین گام حکومت افغانستان در راستای تأمین خواسته های مردم برداشته می شود.
سخنگوی رییس جمهور، با تأکید بر آنکه میثاق امنیتی به گونه سرتاسری در کشور عملی خواهد شد، افزود: میثاق امنیتی بسیج مردم برای بهبود امنیت، مبارزه با جرایم وجنایت است.
او گفت میثاق امنیتی نخست در کابل و پس از آن درسایر ولایت های کشور عملی خواهد شد.

در همین حال، سترپاسوال عبدالصبور قانع، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، برنامه میثاق امنیتی را ضمانت امنیتی عنوان کرد که از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تأمین امنیت برای مهار وصفر سازی جرم وجنایت، ریشه کن نمودن نا امنی ها و مبارزه علیه هر نوع فساد می باشد.
او گفت میثاق امنیتی دارای ۴۱ ماده تطبیقی است که در آن مکلفیت های پولیس ملی، امنیت ملی، اردوی ملی و۸ نهاد ملکی مشخص شده است.
قانع افزود: پس از منظوری میثاق امنیتی کابل، از سوی رییس جمهور، هزاران تن از باشندگان کابل طور رضاکارانه بسیج شدند وهمکاری خود را از یک هفته به اینسو با پولیس ادامه دادند که در نتیجه همکاری مردم ۲۰۰ نفر مجرم که در جنایت های مختلف در شهر دخیل بودند شناسایی و از این میان ۱۳ تن بازداشت شده اند.
قانع گفت: طی همین هفته ۶۴ میثاق امنیتی با بزرگان کابل در شهر و ولسوالی آن امضا شده است و پس از امضای میثاق ها در آن ساحات هیچ جرمی صورت نگرفته است.
او گفت بر بنیاد برنامه میثاق شهروندی علاوه از گزمه های علنی موتر های پولیس، پولیس مخفی نیز ایجاد شده است که گزمه های پوششی مخفی را دارند.
قانع گفت درنتیجه کار یک هفته ای پولیس مخفی ۲۰ مجرم با ۱۱ موتر و ۱۵ اسلحه بازداشت وتحقیقات از شماری آنان جریان دارد واز برخی تکمیل شده است.
در نتیجه این گزمه ها ۲۴ پولیس به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی وفساد بازداشت شده وتحت بررسی اداره امنیت ملی استند.
معین ارشد امنیتی گفت: مطابق میثاق امنیتی به ولسوالی های کابل توجه صورت گرفته است وراه آسیب پذیرولسوالی هایی که طالبان از ولایت ها آمده و از آن استفاده می کردند شناسایی و روی تعبیه قوت ها در نقاط آسیب پذیر کاز آغاز شده است.

رضوان مراد، رییس مطبوعات وارتباطات عامه معاونیت اول ریاست جمهوری در این نشست گفت: در بخش های برنامه میثاق امنیتی که جلالتمآب رییس جمهور به معاون اول ریاست جمهوری وظایف ومسوولیت ها را سپاریده است، از ظرفیت موجوده وامکاناتی که در حال حاضر در هر ارگان قرار دارد، استفاده می شود. اوگفت هیچ تشکیل نو، منابع و بودجه خاص در این بخش ها در نظر گرفته نشده و تنها ادارات انسجام وترتیب دوباره می یابند تا برنامه به گونه درست عملی شود.
###

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases2/4213-2020-07-14-12-21-26

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading