بازتاب نیوز

کمک ۳۶٫۷ میلیون دالری امریکا برای مبارزه با کرونا و کمک به عودت کننده‌گان در افغانستان

٤ اسد ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم

وزارت خارجه ایالات متحد امریکا و ادارهٔ این کشور برای انکشاف بین‌المللی بیش از ۳۶٫۸ میلیون دالر، برای مبارزه با ویروس کووید-۱۹ و مساعدت به بیجا شده‌گان داخلی و عودت کننده‌گان در افغانستان کمک میکند.

از جمله ۳۶٫۷ میلیون دالر کمک مالی امریکا، بیش از ۱۹ میلیون آن برای سکتور صحت و تشخیص و تداوی افراد مصاب به کووید-۱۹ و همچنان حفاظت و مساعدت های صحی برای بیجا شده‌گان داخلی اختصاص داده خواهد شد.

در حدود ۳٫۱ میلیون دالر برای عودت کننده‌گان، پنجصد هزار دالر برای خریداری وسایل کنترول و وقایه به مراکز صحی تجرید و ۱۴ میلیون دالر برای حمایت بیشتر اقتصادی از حکومت افغانستان به منظور پاسخگوی به ویروس کرونا تخصیص داده میشود. 

راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل گفت که همه ما باید به سرعت کار کنیم تا از گسترش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کنیم، به مریضان رسیده‌گی کنیم، مردم را دوباره سر کار برگردانیم و از زنان و کودکان آسیب پذیر که در این شرایط قربانی خشونت های خانواده‌گی می‌شوند، محافظت کنیم. 

در همین حال، اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده از تسریع مساعدت های انکشافی ۹۰ میلیون دالری از طریق بانک جهانی برای حمایت از سکتور صحی و تعلیمی افغانستان خبر داد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/komak-usaid-ba-afg-baraye-covid-19-3663/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading