بازتاب نیوز

نعیم اسماعیل بدهکار و سارق بانک ملی افغان در امریکا بازداشت شد

٧ اسد ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم

‌نعیم اسماعیل که در سال ۲۰۰۸ میلادی در همکاری با رئیس و معاون پیشین شعبه بانک ملی افغان در امریکا حدود ۱۵ میلیون دالر پول این بانک در نیویارک را به سرقت برده بود، توسط پولیس امریکا بازداشت شد.

وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا گفته است که نعیم اسماعیل که در روند تقلب کاری در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۱۵ میلیون دالر بانک ملی افغان در نیویارک را دزدیده بود، توسط پولیس ایالات متحده بازداشت شده است.

نعیم اسماعیل در همکاری با رئیس و معاون قبلی شعبه بانک ملی افغان در نیویارک پول های بانک ملی را به نام سرمایه‌گذاری در احداث واحد های مسکونی در شهر لاس آنجلس با خود برده بود. وی حتا پول ده ها نفر امریکایی دیگر را تحت نام قرضه و سرمایه گذاری دزدیده بود.

حکمت فوشنجی، رئیس جدید شعبه بانک ملی افغان در نیویارک که از چهار سال بدینسو این قضیه را روی دست دارد میگوید، در اوایل سال ۲۰۱۶ بر اساس هدایت صریح رئیس جمهور غنی، قضیه مذکور جهت پیگیری به نهاد های حقوقی امریکا و اداره سیگارسپرده شده بود.

وی بیان نمود که از سال ۲۰۱۶ تا اکنون شعبه بانک ملی افغان در نیویارک با اداره سیگار روی هزاران صفحه اسناد مربوط به قضیه یاد شده کار کرده که بر اساس آن آقای اسماعیل ردیابی و سپس بازداشت شد.

آقای فوشنجی از ضبط جایداد به ارزش ۲،۶ میلیون دالر نعیم اسماعیل در شهر لاس آنجلس خبر و گفت که این جایداد در سال ۲۰۱۸ میلادی در یک روند حقوقی ضبط و اسناد آن تحت نام بانک ملی افغان تغییر یافته است.

گفتنی است که شعبه بانک ملی افغان توسط عبدالمجید زابلی در سال ۱۹۴۳ میلادی با خریداری جایدادی در شهر نیویارک تاسیس شد. این جایداد مربوط به بانک ملی در مرکز شهر نیویارک قرار داشته و حدود هشتاد میلیون دالر ارزش دارد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/naeem-ismail-saareq-bank-mili-afghan-343/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading