بازتاب نیوز

بررسی مشکل یک متقاعد ولایت خوست

١٢ اسد ١٣٩٩ رادیو اروپای آزاد

این برنامه در جستجوی انصاف در مورد مشکل یکی از متقاعدین در ولایت خوست تهیه شده است.


لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30762071.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading