بازتاب نیوز

لینا علم عضو هئیت داوران جشنواره فلم‌ «امجن اندیا» اسپانیا شد

١٢ اسد ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم

لینا علم هنرپیشه مؤفق افغان به حیث عضو هئیت داوران جشنواره فلم «امجن اندیا»  ۲۰۲۰ در اسپانیا منتخب شد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/lina-alam-imagine-india-345/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading