بازتاب نیوز

کمک اداره انکشاف بین المللی آمریکا برای فامیل های نیازمند افغان

١٢ اسد ١٣٩٩ آریانا خبر

برنامه غذایی جهان ملل متحد از بدست آوردن کمک ۱۲ میلیون دالر امریکایی از بخش کمک های بشری ادارە انکشاف جهانی ایالت متحده امریکا استقبال میکند. این کمک به منظور پاسخگویی به بحران ویروس کرونا در افغانستان انجام یافته است. وضعیت اضطراری صحی افغانستان با بلند رفتن سطح عدم مصوونیت غذایی یکجا شده و معیشت تعدادی از جوامع در حال محدود شدن است. نظر به برنامه غذایی جهان، این کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا به ۹۵۰۰۰ فامیل متضرر از تاثیرات اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا از طریق پرداخت نقدی کمک خواهد کرد. هر فامیل به مقدار ۶۰۰۰ افغانی به شکل نقدی دریافت خواهد کرد که توسط آن مصارف غذایی شان را برای دو ماه پرداخت کنند. پیتر ناتیلو، رییس اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان گفته است: “کووید -۱۹ در سراسر کشور زندگی خانواده هایی که تکیه بر مزد روزانه داشتند و یا هم تجارت کوچک را به پیش میبردند را مختل ساخت بخصوص کسانی که در شهر ها زندگی میکنند و به دلیل قرنطین برای خریدن غذا امکانات پیدا کردن پول برروی ایشان بسته شد. ازطریق همکاری با WFP ، اداره ی انکشاف بین المللی امریکا برای تعدادی ازخانواده هایی که بیشترین آسیب از کووید-۱۹ دیده اند، کمک های مواد غذایی میرساند.” خانواده های نیازمند در شهر هرات و کابل جایی که بیشترین نمونه های مثبت کووید-۱۹ ثبت گردیده و یا هم تاثیر این ویروس روی اقتصاد و زندگی انفرادی مردم محسوس بوده، این کمک ها را بدست خواهند آورد. این کمک نیازمندترین خانواده ها را برای ادامۀ زندگی در جلوگیری از استفاده ی میکانیزم های منفی همچون گدایی، مجبور ساختن اطفال به کار کردن و یا هم داشتن وعده های غذایی محدود و کمتر از نیاز یاری خواهند رساند. رابرت کسکا، معاون و سرپرست برنامه غذایی جهان در افغانستان گفت: “ما از این کمک های USAID و هم از حمایت دوامدار این ارگان از فعالیت های WFP در افغانستان قدردانی میکنیم.” آقای کسکا افزود: “این کمک در زمانی صورت میگیرد که ما برای رسیدگی به مردم آسیب دیده از تاثیرات کووید-۱۹ ، به ۵۳ میلیون دالر امریکایی نیاز داریم. بدون کار مشترک، افغانستان میتواند با مخرب ترین بحران مصؤنیت غذایی در دهه های اخیر مواجه شود .” بنابر نتایج IPC یا (Classification Phase Security Food Integrated) در آغاز سال ۲۰۲۰م،  بیشتر از ۱۲ میلیون مردم به علت جنگ های چندین دهه، حوادث طبیعی و فقر روز افزون با عدم مصؤنیت غذایی مواجه بودند. اکنون کووید-۱۹ میلیون ها افغان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است. ویروس کرونا امکانات داشتن کار یا وظیفه را محدود ساخته است و نرخ مواد غذایی هم به صورت غیر معمولی بلند است. برای رسیدگی به تاثیرات دراز مدت این ویروس، برنامه غذایی جهان همچنان از طریق مراکز صحی و تیم های سیار خدمات ارایه مینماید تا سوی تغذیه را در دختران، پسران و مادران حامله و شیرده تداوی و جلوگیری نماید. نظر به تاثیرات ویروس کرونا، برنامه غذایی جهان برعلاوه پلان قبلی خویش در نظر دارد تا به ۳ میلیون مردم دیگر هم کمک های مواد غذایی برساند که برای این کار به ۵۳ میلین دالر امریکایی اضافی نیاز دارد. به طور کلی، برنامه غذایی جهان در سال ۲۰۲۰ میخواهد به ۱۰.۳ میلیون مردم که از عدم مصوونیت غذایی رنج میبرد، رسیدگی کند. از ماه جولای الی دسامبر ۲۰۲۰، برنامه غذایی جهان برای تمامی فعالیت های پلان شده خویش به ۲۱۸ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد که از این جمله ۱۳۵ میلیون دالر امریکایی تا هنوز بدست نیامده است. این کمک USAID به ادامۀ کمک های ۴۹ میلیون دالر امریکایی در سال ۲۰۲۰ و ۹۲ میلیون دالر امریکایی در سال ۲۰۱۹ صورت میگیرد.  

لینک اصلی: https://ariananews.af/fa/usaid-steps-in-to-help-wfp-feed-95000-desperate-afghan-families/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading