بازتاب نیوز

افغانستان در سومین روز آتش بس گواه چندین رویداد بود

١٢ اسد ١٣٩٩ آریانا خبر

در سومین روز آتش بس، ارتش از درگیری ها در چندین بخش افغانستان خبر میدهد و می گوید که این رویداد ها را بررسی میکند. سه روز آتش بس میان نیروهای دولتی و طالبان وارد آخرین روزش شد.  ارتش هرچند از درگیری ها در بخش هایی از کشور در جریان آتش بس خبر میدهد؛ اما می گوید که این رویداد ها را بررسی می کند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع گفته است: “نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمام اصول و قواعد آتش بس را رعایت کردند و همچنان به آتش بس پابند و متعهد میمانند. مردم افغانستان چنین توقع را از طالبان هم دارند. چند حادثه محدود در چند ولایت اتفاق افتاده است که ما این حوادث امنیتی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.” هرچند تا هنوز روشن نیست که آیا این آتش بس تمدید خواهد شد یا نه؛ اما شهروندان کشور از طرف ها می خواهند که باید تا هنگام شروع گفتگوهای صلح آتش بس را تمدید کنند. دل آغا یک از باشنده گان کابل در رابطه گفته است: “جنگ و برادر کشی بس است. میخواهیم که آتش بس برای دایم شود. مردم از جنگ خسته شده اند.” دراین میان ماموریت پشتیبانی قاطع نیز در پیامی از طالبان و حکومت میخواهد که برای تامین صلح پایدار خشونت ها را بگونه دوامدار کاهش بدهند. ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است: ” ما خواهان کاهش مداوم خشونت‌ها و پی‌گیری گفت‌وگوهای صلح هستیم تا در نهایت افغان‌ها به صلح پایدار برسند، ما از تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان ستایش میکنیم و این ماموریت، زمینه را برای آتش‌بس فراهم ساخته است.” گروه طالبان و حکومت تا کنون در مورد دوام آتش بس چیزی نگفته اند، اما چهره های نزدیک به طالبان می‌گویند: این آتش بس فقط برای روز های عید بود و پس ازعید این جنگ دوباره از سرگرفته خواهد شد. در سالهای پسین این سومین آتش بس رسمی است که میان نیروهای دولت و طالبان اعلام میشود.

لینک اصلی: https://ariananews.af/fa/clashes-reported-around-the-country-despite-ceasefire-mod-reports/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading