بازتاب نیوز

معاش وامتیازات ۱۹۷ تن از مقام ها وکارمندان بلند رتبه دولتی، از ۱۶ اسد به تعلیق در می آید

١٤ اسد ١٣٩٩ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: اداره ثبت وبررسی دارایی ها، معاش وامتیازات ۱۹۷ تن از مقام ها وکارمندان بلند رتبه دولتی را که دارایی های شان را تاهنوز ثبت نکرده اند، به حالت تعلیق در آورد.
عبدالودود بشریار، رییس این اداره که دریک کنفرانس خبری مشترک با سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری صحبت می کرد، افزود: معاش وامتیازات ۱۷۲ عضو ولسی جرگه، ۱۲ عضو مشرانو جرگه، دو تن از وزراء، چهار والی و شش معین که دارایی شان را ثبت نکرده اند، براساس فیصله کابینه وختم مهلت سه هفته ای، به حالت تعلیق در می آید.
به گفته بشریار، روند تعلیق معاش وامتیازات این مقام ها اعتبار از ۱۶اسد، به اجرا در خواهد آمد.
در همین حال احمد جواد دادبان، که به نمایندگی از سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری صحبت می کرد، با خوشبینی از پیشرفت ها در روند ثبت دارایی های کارمندان بلند رتبه واجد شرایط به ویژه در دوسال اخیر گفت: اکثریت مقام ها وکارمندان بلند رتبه دولتی دارایی های شان را ثبت کرده اند.
او گفت مقرره ثبت، اشاعه وبررسی دارایی های مقام ها وکارمندان بلند رتبه دولتی ترتیب شده است که با تصویب آن روند ثبت وبررسی دارایی ها بیشتر از این بهبود خواهد یافت.
###

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases2/4234-2020-08-04-13-48-33

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading