بازتاب نیوز

کریم اتل: 'داوی' به بانک مرکزی به هدف پرداخت قرضه‌هایش رفته بود

١٦ اسد ١٣٩٩ رادیو اروپای آزاد

کریم اتل عضو ولسی جرگه هرچند رفتن‌اش با عبدالغفار داوی را به بانک مرکزی رد می‌کند، اما می‌گوید که هدف از رفتن عبدالغفار داوی به این بانک پرداخت قرضه‌هایش بود.

به گفته آقای اتل به اساس مکتوبی که از سوی کابل بانک به اداره تنظیم زندان‌ها فرستاده شده است. رفتن عبدالغفار داوی به دافغانستان بانک قانونی بود.

آقای اتل گفت: "چنانچه دافغانستان بانک به تاریخ ششم اسد یک اعلامیه ای را منتشرکرده و در آن نوشته بود که من با عبدالغفار داوی به این بانک آمده‌ام و یاهم او را از توقیف یا محبس آورده ام، این یک خبرنادرست است."

اما اینکه آیا واقعاً عبدالغفار داوی درهماهنگی با اداره امور تنظیم زندان‌ها به دافغانستان بانک آمده است یا نه، این اداره در پاسخ به رادیوآزادی گفت که نمی‌خواهد دراین مورد صحبت کند.

از رفتن عبدالغفار داوی به دافغانستان بانک نزدیک به دو هفته می‌گذرد، اما هنوز در مورد رفتن وی به این بانک وضاحت وجود ندارد.

عبدالغفار داوی یکی از بده‌کاران کابل بانک است که به ۹ سال زندان محکوم شده است.

او به تاریخ ۶ ماه اسد به دافغانستان بانک رفته بود، اما تا هنوز ادارات مربوط درمورد دلیل رفتن وی به این بانک به گونۀ درست و کافی وضاحت نداده اند.

به تازه‌گی دیدبان شفافیت افغانستان رفتن عبدالغفار داوی به دافغانستان بانک را نگران کننده خوانده است.

ناصرتیموری پژوهشگراین نهاد روزپنجشنبه درصحبت با رادیوآزادی گفت :"چطور امکان دارد کسی که در زندان پلچرخی زندانی است، به بخش مرکزی شهر آمده و به ادارات مهم دولتی داخل می‌شود، این پرسش و نگرانی‌ها باید به‌گونه مستقیم ازسوی نهادهای مختلف به شمول لوی سارنوالی تحقیق شود و معلومات موثق به مردم ارائه گردد."

گزارش‌ها از رفتن عبدالغفار داوی به بانک مرکزی از سوی رسانه‌های اجتماعی با انتقادهای سخت روبرو شده است.

هرچند اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک چندین بار درصفحه توییتراش نوشت که به زودی ویدیوهای حضور یافتن عبدالغفار داوی را به دافغانستان بانک با رسانه‌ها شریک می‌کند، اما تا هنوز این تعهداش را عملی نکرده است.

عبدالغفار داوی درمسئلۀ سقوط کابل بانک به دلیل دست داشتن در فساد به ۹ سال زندان وپرداخت ۳۸ میلیون دالر محکوم گردیده است

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30769786.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading